Sökning: "push och pull strategi"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden push och pull strategi.

 1. 1. Användning av digitala marknadsföringskanaler : En kvalitativ fallstudie om hur sökmotorer integreras med digitala marknadsföringskanaler

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fanny Erksén; Matilda Thelin; [2020]
  Nyckelord :Search Engine Marketing; Search Engine Optimization; Digital Communication; Digital Channels; Online Advertising; Digital Marketing.; Sökmotormarknadsföring; Sökmotoroptimering; Digital Kommunikation; Digitala Kanaler; Onlineannonsering; Digital Marknadsföring.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att öka kunskapsområdet och förståelsen kring företagens användning av sökmotoroptimering och sökmotormarknadsföring, avseende integrering med andra digitala marknadsföringskanaler. Teoretisk referensram: De teorier som använts i denna studie är Push/Pull, The 4S Web Marketing Mix Model, Integrated Marketing Communication Mix och Digital Marketing Channel Decision Model. LÄS MER

 2. 2. Athletic Dropouts in Swedish Adolescence Female Handball Players

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Adam Bogren; Kevin Rodenburg Lindholm; [2020]
  Nyckelord :Athletic experiences; Elite sporting schools; Former student-athletes; Holistic Athletic Career model; Push; pull; anti-push; anti-pull framework.; Atletiska erfarenheter; Elit idrottsgymnasium; Före detta student-atleter; Holistiska karriärsutvecklingsmodellen; Push; pull; anti-push; anti-pull ramverket.;

  Sammanfattning : According to Baron-Thiene and Alfermann (2015), there is a potentially high dropout number within female student-athletes, but they also implicate that only a few studies have focused on adolescent or young adults’ dropout from elite sports. The present study has chosen to explore factors influencing athletic dropout in former female handball players that has studied at an elite sporting school and to explore how the former student-athletes experience their chosen career paths post athletic dropout, using a qualitative post-positivistic and realistic approach. LÄS MER

 3. 3. En empirisk studie om varför onlinekonsumenter i modebranschen ägnar sig åt bytesbeteende

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Erika Hansson; Johanna Sjödin; [2019]
  Nyckelord :E-loyalty; Switching Behavior; Push-Pull-Mooring; Returning Switchers; Fashion Retailing;

  Sammanfattning : The term loyalty has been given significant attention in the consumer behavior literature. However, it seems as if loyalty is a distant goal for many e-tailers. This thesis sets out to understand why consumers engage in the disloyal act of switching in the fashion retail industry by examining the driving forces for such behavior. LÄS MER

 4. 4. Kampen om de stora pengarna : En kvalitativ studie om de svenska spelbolagens konkurrenskraft på den föränderliga spelmarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Anders Larsson; Linus Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Marketing; marketing strategies; digital marketing; gambling-companies; gambling-company concerns; gaming market; betting; internet casino; brand; Marknadsföring; marknadsföringsstrategier; digital marknadsföring; spelbolag; spelbolagskoncerner; spelmarknaden; betting; internetcasino; varumärke;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to map how Swedish gaming companies and their gaming companies work to be competitive in a market characterized by high competition, and which are also facing a change in law. Method: This study has been based on a qualitative approach in the form of four interviews, two of which have been semi-structured personal interviews and two mail interviews. LÄS MER

 5. 5. Diversifiering i spannmålsodlande jordbruksföretag : bakomliggande faktorer och det sociala nätverkets betydelse

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Angelica Lindkvist; Johan Löfgren; Cornelia Nilsson; [2017]
  Nyckelord :diversifiering; jordbrukare; entreprenör; push-pull; bricolage; socialt kapital; lönsamhet; resurs; nätverk;

  Sammanfattning : I LRF Konsults undersökning Lantbruksbarometern 2016 anger 60 % av de 1000 medverkande jordbrukarna att lönsamheten idag är dålig eller mycket dålig. Flera spannmålsodlande jordbruksföretag är idag alltså i ett sådant skede där verksamheten inte bär sig. LÄS MER