Sökning: "push och pull strategi"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden push och pull strategi.

 1. 1. En empirisk studie om varför onlinekonsumenter i modebranschen ägnar sig åt bytesbeteende

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Erika Hansson; Johanna Sjödin; [2019]
  Nyckelord :E-loyalty; Switching Behavior; Push-Pull-Mooring; Returning Switchers; Fashion Retailing;

  Sammanfattning : The term loyalty has been given significant attention in the consumer behavior literature. However, it seems as if loyalty is a distant goal for many e-tailers. This thesis sets out to understand why consumers engage in the disloyal act of switching in the fashion retail industry by examining the driving forces for such behavior. LÄS MER

 2. 2. Kampen om de stora pengarna : En kvalitativ studie om de svenska spelbolagens konkurrenskraft på den föränderliga spelmarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Anders Larsson; Linus Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Marketing; marketing strategies; digital marketing; gambling-companies; gambling-company concerns; gaming market; betting; internet casino; brand; Marknadsföring; marknadsföringsstrategier; digital marknadsföring; spelbolag; spelbolagskoncerner; spelmarknaden; betting; internetcasino; varumärke;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to map how Swedish gaming companies and their gaming companies work to be competitive in a market characterized by high competition, and which are also facing a change in law. Method: This study has been based on a qualitative approach in the form of four interviews, two of which have been semi-structured personal interviews and two mail interviews. LÄS MER

 3. 3. Diversifiering i spannmålsodlande jordbruksföretag : bakomliggande faktorer och det sociala nätverkets betydelse

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Angelica Lindkvist; Johan Löfgren; Cornelia Nilsson; [2017]
  Nyckelord :diversifiering; jordbrukare; entreprenör; push-pull; bricolage; socialt kapital; lönsamhet; resurs; nätverk;

  Sammanfattning : I LRF Konsults undersökning Lantbruksbarometern 2016 anger 60 % av de 1000 medverkande jordbrukarna att lönsamheten idag är dålig eller mycket dålig. Flera spannmålsodlande jordbruksföretag är idag alltså i ett sådant skede där verksamheten inte bär sig. LÄS MER

 4. 4. Cost-based model for international logistics : case-study with IKEA Industry’s supply chain in Russia

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Fredrik Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Forest companies; IKEA Industry; International logistics; International supply chains; Logistics costs; Mapping; Russia forest sector; Sourcing; Supply chain management; Supply chain performance; IKEA Industri; Internationell logistik; Internationella värdekedjor; Kartläggning; Logistikkostnader; Optimering av värdekedjor; Rysk skogssektor; Skogsföretag; Värdekedjans prestation;

  Sammanfattning : The global market is constantly changing, which implies that successful companies incessantly need to respond to new conditions of how they operate. One strong trend changing the structure of the market is globalization, making the business arena wider with intensified investments and trade across borders. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of a push-pull strategy against fungus gnats (Diptera: Sciaridae)

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Therese Diderot; [2016]
  Nyckelord :fungus gnats; pest management; push-pull strategy; peppermint oil; yellow sticky card traps; LED;

  Sammanfattning : Fungus gnats (Diptera: Sciaridae) are major insect pests in greenhouse production systems. Their larvae reside in the growing medium and can cause severe damage on the plants when feeding on the root system. When the fungus gnats occur at high population densities, the damage can inhibit plant growth, or in worst-case kill the plant entirely. LÄS MER