Sökning: "sackaros"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet sackaros.

 1. 1. Cascade Valorization of Apple Pomace into Polyphenols and Pectins by Green Extraction Processes

  Master-uppsats, KTH/Glykovetenskap

  Författare :Teodóra Gál; [2020]
  Nyckelord :pectin; subcritical water extraction; apple pomace; phenolic compounds; antioxidant activity; pektin; extraktion med subkritiskt vatten; äpple press; fenoliska ämne; antioxiderande aktivitet;

  Sammanfattning : I det här projektet extraherades värdefulla komponenter från äpple-pomace som är en restprodukt från cidertillverkning. Restprodukten var tillhandahållen av en svensk cidertillverkare. Extraktionen fokuserades mot pektin och fenolföreningar som uppvisar antioxiderande aktivitet. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsåtgärder för att minska procedursmärta hos spädbarn : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nicole Eker; Malin Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Infant; Procedural Pain; Pain Relief; Suffering from Disease; Nursing; Spädbarn; Procedursmärta; Smärtlindring; Sjukdomslidande; Omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund:Inom vården utsätts spädbarn för flertalet medicintekniska moment som kan ge upphov till procedursmärta. För att säkerställa att spädbarnen inte upplever procedursmärta krävs omvårdnadsåtgärder som kan minska denna typ av smärta. LÄS MER

 3. 3. Enzymatic Modification of the Interaction Between Lignin and Recycled Cellulose Fibers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Manfred Klug; [2019]
  Nyckelord :Lignin; Pulp and Paper; Recycling; Biotechnology; Enzyme technology; Laccases; Chemical Engineering; Kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The pulp and paper industry have been a growing market during the last decades. Due to higher environmental concerns among people, the recycling of papers has become an even more important part of the industry. Recycled paper fibers however are of lower quality than virgin fibers. LÄS MER

 4. 4. Effect of Stevia on oral biofilms - a pilot study in vitro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Fadi Romi; André Holmkvist; [2016]
  Nyckelord :Plaque pH; Stevia; Stevioside; Rebaudiosid A; Oral biofilm; Bacteria; Caries;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med denna laborativa pilotstudie in vitro var att undersöka hur den mikrobiella sammansättningen och pH i den orala biofilmen påverkades vid upprepad exponering för Stevia (steviosid och rebaudiosid A), sackaros eller en kombination av reb A och sackaros. Ett ytterligare syfte var att studera om isolat av orala bakterier kunde metabolisera reb A i buljongkultur. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse mellan glukos–fruktos sirap och sackaros avseende viktutveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Evelina Lennartsson; Ida Engholm Ekman; [2015-08-04]
  Nyckelord :glukos; fruktos; sirap; sackaros; viktutveckling; jämförelse; glukos-fruktos;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition Abstract Title: Comparison of high fructose corn syrup and sucrose on development of bodyweight Author: Evelina Lennartsson, Ida Engholm Ekman Supervisor: Frode Slinde Examiner: Anna Winkvist Programme: Programme in dietetics, 180/240 ECTS Type of paper: Bachelor`s thesis on clinical nutrition, 15 hp Date: April 8, 2015Background: The prevalence of obesity has increased in Sweden and the diet is an important factor in this development. Sugar is one component of the diet, which in large quantities can lead to an excessive energy intake and weight gain. LÄS MER