Sökning: "samverkansinitiativ"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet samverkansinitiativ.

 1. 1. Om avlärningens psykologi vid samverkan. En fallstudie av Kraftsamling Herrgården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linus Älverbrandt; Sarah Höglund Ärnfors; [2019]
  Nyckelord :unlearning; avlärning; wicked problems; komplexa problem; samverkan; samverkansinitiativ; förortsproblematik; Herrgården.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Cross sector collaborations with multiple stakeholders are on the rise when it comes to dealing with segregation in Swedish suburbs. To achieve long-term systemic change, project-based interventions are slowly giving way to joint initiatives of a more strategic character, which target the situation of the suburbs in all of their complexity. LÄS MER

 2. 2. Tidernas möjlighet? : om organisering av integrationsarbetet i Sävsjö och Vaggeryds kommun

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lovisa Rogö; [2016]
  Nyckelord :integration; civilsamhälle; governance; samverkan;

  Sammanfattning : Sverige har de senaste åren tagit emot ett stort antal flyktingar. Många utav dessa blir anvisade till mindre orter ute i landsbygdskommunerna. LÄS MER