Sökning: "scb utbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden scb utbildning.

 1. 1. Mottagning av nyanlända elever och deras kunskapsutveckling i svenska : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Urszula Spas; Janet Mogren; [2021]
  Nyckelord :Nyanlända elever; Sverige; förberedelseklass; ordinarie klass; inkludering och exkludering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den största ökning av personer med ett annat modersmål än svenska som någonsin har skett i Sverige under 2000-talet var under år 2016 enligt SCB. Detta har lett till att skolan har haft många utmaningar i sin undervisning. LÄS MER

 2. 2. Att få underkänt : En aktörskapsanalys av ämneslärarstudenters reflexiva processer kring underkända examinationer

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Tilda Aronsson; [2020]
  Nyckelord :högre utbildning; aktörskap; reflexivitet; lärarutbildning; Mead; konkreta strukturer; den materiella vändningen;

  Sammanfattning : Higher education expands and Swedish universities are obliged to strive for widened recruitment (SCB u.å.; SFS 1998:1434). However, admission to university doesn´t mean a graduation is guaranteed and the teachers’ training programme for Swedish upper secondary education struggles especially with a large number of defections (UKÄ 2017). LÄS MER

 3. 3. Die Einstellung von Lehrkräften und Schülern zum Fach Deutsch in Schweden : Interviews mit Deutschlehrkräften- und Schülern

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Matilda Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Deutsch als Fremdsprache; Third language learning; Multilingualism; Fremdsprachendidaktik; moderne Sprache;

  Sammanfattning : Diese Arbeit behandelt das Thema, wie schwedische Deutschlehrkräfte über die Lehrpläne des Faches Deutsch denken, ob sich die Einstellung der Lehrkräfte und die der Schüler unterscheidet, wenn es um das Fach Deutsch geht. Das Resultat der Untersuchung zeigt, dass die Lehrkräfte mit den Lehrplänen zufrieden sind. LÄS MER

 4. 4. Matchad förvärvsgrad i Dalarna och Sverige : Påverkar könsfördelningen i en utbildningsgrupp kvinnors och mäns möjligheter att få ett relevant jobb?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Nationalekonomi; Högskolan Dalarna/Nationalekonomi

  Författare :Ingels Lindqvist Maria; Stengård Josephine; [2017]
  Nyckelord :Matched employment rate; employment rate; gender; dominant education group; equality; education; discrimination; Dalarna; Sweden; multilinear regression.; Matchad förvärvsgrad; förvärvsgrad; kön; könsdominerad utbildningsgrupp; jämställdhet; utbildning; diskriminering; Dalarna; Sverige; multipel linjär regression.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka den matchade förvärvsgraden för kvinnor och män, i Dalarna och i Sverige, samt att förklara eventuella skillnader. Om en stor andel av utbildningsgruppen vid avklarad examen blir anställda inom andra yrkesområden än vad utbildningen gav kompetens för, är den matchade förvärvsgraden inom utbildningsgruppen låg. LÄS MER

 5. 5. Valberedningens sammansättning och dess påverkan på styrelsens könsfördelning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Marie Sönnerfors; Elina Rapp; [2017]
  Nyckelord :Nomination Committee; Board; composition; diversification; Valberedning; styrelse; sammansättning; diversifiering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ges samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets samtliga områden (SCB, 2016). Sverige är världens fjärde mest jämställda land men trots detta är det endast 28,1 procent kvinnor i svenska börsbolagsstyrelser och 10 procent kvinnor i svenska valberedningar (WEF, 2016; AllBright, 2015). LÄS MER