Sökning: "seasonal storage"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden seasonal storage.

 1. 1. Feasibility of converting a Science Park in a cold climate into an “off-grid” facility using renewable energies and seasonal storage systems

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Guillermo Estaña Garcia; Iñigo Ruiz Julian; [2019]
  Nyckelord :renewable energy; wind energy; photovoltaic; energy storage; hydrogen; energy management; building efficiency;

  Sammanfattning : The collateral effects of fossil fuels push humanity to seek solutions to these adversities. Energy efficiency and renewable energies have gone from being almost imaginary concepts to necessary. Several studies have shown that self-sufficiency through photovoltaic systems and wind energy is possible. LÄS MER

 2. 2. Effects of land use on wetland carbon storage and ecosystem services in the tropics : A first estimation investing rural wetlands in central and eastern Uganda

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Astrid Hedman; [2019]
  Nyckelord :tropical ecosystems; wetlands; carbon stocks; ecosystem services; climate change;

  Sammanfattning : Wetlands provide important ecosystem services (ES) by storing large amounts of organic carbon (OC) and being of high biological, cultural, and economical value. Uganda is covered by vast wetland areas but has with a booming population rapidly been decreasing due to pressure on lands. LÄS MER

 3. 3. Parametric study of a wastewater heat recovery system for buildings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Erik Johansson; [2019]
  Nyckelord :Waste water heat recovery; WWHR;

  Sammanfattning : Global efforts makes buildings successively more energy efficient. This results in that the percentage of the total energy in the building that is lost to the sewage system, in the form of hot water, is increasing. LÄS MER

 4. 4. Rainwater harvesting på Storsudret : Potential för implementering på södra Gotland

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ellen Ahlgren; Mikael Nordborg; [2019]
  Nyckelord :Rainwater harvesting; sustainable engineering; shortage of water; Gotland; Rainwater harvesting; hållbar ingenjörsteknik; vattenbrist; Gotland;

  Sammanfattning : Vattenbrist är ett stort problem i många delar av världen. En lösning som tar vara på nederbörden och eventuellt kan säkerställa vattenförsörjningen lokalt är rainwater harvesting metoden. Det som denna rapporten analyserar är huruvida det finns potential att implementera rainwater harvesting system på Storsudret, på södra Gotland. LÄS MER

 5. 5. Optimization of a grid connected residential battery storage system in Sweden : Home Energy Management System Approach

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Fabrizio Gomez; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The market for energy production has experienced relevant changes to reach more sustainable characteristics, during the last two decades. In this context, residential photovoltaic (PV) system has gained popularity as a practical and profitable alternative to complement the electric supply from the grid. LÄS MER