Sökning: "simulering skövde"

Visar resultat 16 - 20 av 56 uppsatser innehållade orden simulering skövde.

 1. 16. Analysis of material flow and simulation-based optimization of transportation system : The combination of simulation and Lean to evaluate and design a transportation system

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Fredrik Vuoluterä; Oliver Carlén; [2018]
  Nyckelord :FACTS; simulation; AGV; transportation; system; lean; lean production; optimization; SMO; SBO; multi-objective; discrete; event; discrete-event; DES; simulation-based; material handling; kaizen; time study; simulering; optimering; transport; värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : The thesis has been performed in cooperation with a Swedish manufacturing company. The manufacturing site of the company is currently implementing a new machine layout in one of its workshops. The new layout will increase the product flow to another workshop on the site. LÄS MER

 2. 17. Produktionseffektivisering med hjälp av flödessimulering och förbättringsarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Daniel Andersson; David Andersson; [2018]
  Nyckelord :efficiency; simulation; improvement work; lean; waste; Gench Genbutsu; standardized work; time study; ergonomic; production; effektivisering; simulering; förbättringsarbete; lean; slöseri; Genchi Genbutsu; standardiserat arbetssätt; tidsstudie; ergonomi; produktion;

  Sammanfattning : AB Furhoffs Rostfria is a company with its base in Skövde. They are specialists in the manufacturing of stainless-steel parts, such as plumbing products, floor wells and sinks. In addition to manufacturing their own products, the company also has a subcontract to manufacture other companies’ products. LÄS MER

 3. 18. Simuleringsbaserad optimering av produktionsflöde

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Alexander Ericsson; Elliot Gutestam; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts i samarbete med högskolan i Skövde med syftet att genom simulering och optimering påvisa produktionstekniska parametrars påverkan på ett systems prestanda. Examensarbetets mål var att från data ta fram en simuleringsmodell som på ett korrekt sätt avspeglade verkligheten och som kunde användas vid optimering. LÄS MER

 4. 19. Vibrationsanalys av vevaxel vid fräsoperation

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Belinda Hartelius; Philip Fransson; [2017]
  Nyckelord :Resonance; vibrations; milling; cutting frequency; oscillation theory; finite element metod; FEM; Abaqus; eigenfrequency; Resonans; vibrationer; svängningsteori; fräsning; skärfrekvens; finita elementmetoden; FEM; Abaqus; egenfrekvens;

  Sammanfattning : Finita elementmetoden (FEM) utvärderas för att i framtiden kunna undvika mycket av den fysiska provning som idag används vid optimering av maskininställningar, både vid införandet av nya maskiner men även på befintliga. Fräsmaskinen som granskas grovbearbetar fyrcylindriga vevaxlar under åtta bearbetningstempon. LÄS MER

 5. 20. Ocklusion och lokalisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Viktor Enghed; [2017]
  Nyckelord :ocklusion; ljuddesign; lokalisation; speldesign;

  Sammanfattning : I dataspel används simulering utav rumsligt hörande för att ge spelaren information om var i spelvärlden ljudkällor finns. Det här arbetet undersöker om simuleringen utav ljudocklusion påverkar spelarens förmåga att lokalisera dessa ljudkällor. LÄS MER