Sökning: "situationsdefinition"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet situationsdefinition.

 1. 1. Våld i nära relationer- ett ämne för litteraturundervisningen på gymnasiet? : En studie av svensklärares inställning till och förutsättningar för att med eleverna läsa och samtala om våld i nära relationer inom ramen för litteraturundervisningen

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Linda Ekström Sandstedt; [2020]
  Nyckelord :våld i nära relationer; litteraturundervisning; känsliga ämnen; gymnasiet; estetisk och efferent läsning; handlingsutrymme; situationsdefinition;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett samhällsproblem. Ett problem som drabbar den uppväxande generationen hårt. Ungdomar kan bevittna den här typen av våld i hemmet samt utsättas för det i egna relationer. De unga personer som utsätts för våld i en nära relation vänder sig främst till vänner för att få stöd. LÄS MER

 2. 2. Sexuella trakasserier eller en del av jobbet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Katarina Ahl; [2018]
  Nyckelord :Situationsdefinition; emotions- och kroppsarbete emotionsregim; känsloregler; inramning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hösten 2017 startade uppropet #tystnadtagning för att uppmärksamma skådespelerskors upplevelser av sexuella trakasserier i arbetet. Genom flertalet berättelser delade skådespelerskorna i uppropet med sig av personligt upplevda sexuella kränkningar i syftet att förändra sin arbetssituation. LÄS MER