Sökning: "skäligt omplaceringserbjudande"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden skäligt omplaceringserbjudande.

 1. 1. Skäligt omplaceringserbjudande vid uppsägning pga arbetsbrist.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Edetoft; [2021]
  Nyckelord :Omplacering; skälig omplacering; arbetsbrist;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Omplaceringsskyldighetens gränser vid uppsägning - En rättsdogmatisk studie om arbetsgivarens utredningsskyldighet och när ett omplaceringserbjudande är att anse som skäligt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabella Pöhner Hörnestig; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; omplaceringsskyldighet; the duty of transferral; uppsägning; dismissal; arbetsdomstolen; Swedish Labour court; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For a dismissal to be lawful it must fulfil the just cause requirement stipulated in Section 7 of LAS. The just cause requirement is not defined in neither LAS nor any other statute. LÄS MER

 3. 3. Omplacerad eller utsorterad? - En studie om den rättsliga utvecklingen kring reglerna om omplacering i 7 § andra stycket LAS och omplacering i turordning enligt 22 § fjärde stycket LAS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Frage; [2018]
  Nyckelord :arbetsrätt; omplacering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Employment Protection Act from 1974 was implemented in to Swedish law as a way to secure the employments of the employees. Before the implementation of the Act, the rights of the employees were regulated in collective agreements. By then there were only some rights regulated in the law. LÄS MER

 4. 4. Omplacering i en gränsöverskridande situation – exemplet Sverige/Danmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Zetterdahl; [2017]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Labour Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utreder frågan om huruvida det är möjligt att omplacera en arbetstagare till en annan jurisdiktion inom dagpendlingsavstånd. Enligt 7 § 2 st. LÄS MER

 5. 5. Förhållandet mellan den allmänna omplaceringsskyldigheten och turordningsreglerna- Rättsläget och individens trygghet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jonathan Arkemyr Ahrling; [2014]
  Nyckelord :Anställningsskydd; Omplacering; turordning; omplaceringsskyldighet; LAS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Anställningsskyddslagen syftar till att skapa anställningstrygghet genom bestående anställningar. Två mekanismer som bidrar till detta är den allmänna omplaceringsskyldigheten i 7 § andra stycket LAS och turordningsreglerna i 22 § LAS. LÄS MER