Sökning: "skolmobbning"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet skolmobbning.

 1. 1. Hur kan skolmobbning förebyggas? : En studie om en skolas antimobbningsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Christoffer Norrgrann; [2022]
  Nyckelord :Skolmobbning; mobbning; mobbande elever; handlingsplan; förebyggande;

  Sammanfattning : Utifrån styrdokumenten gällande arbete mot skolmobbning finns det angivet att varje skola skall ha enhandlingsplan. Men det finns i nuläget inga tydliga anvisningar eller krav på hur en skola skall förhållasig till hur de ska motarbeta fenomenet kränkning och mobbning. LÄS MER

 2. 2. Går mobbade elever miste om skolundervisning? : En studie om mobbningens inverkan på olovlig frånvaro

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Tuominen Oona; [2021]
  Nyckelord :Bullying; Absenteeism; Truancy; OLS; Fixed effects; Panel data; Finland; mobbning; skolkning; olovlig frånvaro; OLS; fixed effects; paneldata; Finland;

  Sammanfattning : Nationalekonomisk litteratur har visat att utsatthet för skolmobbning kan ha negativa konsekvenser på lång sikt såsom lägre utbildningsnivå och löner. I denna uppsats undersöks huruvida olovlig frånvaro kan vara en mekanism som ligger till grund för de långsiktiga följderna genom att studeraorsakssambandet mellan mobbning och skolkning. LÄS MER

 3. 3. I åskådarens sfär - Mellanstadielärares perspektiv på mobbning i skolmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Hanna Winberg; Viktor Cortes; [2018]
  Nyckelord :The Bystander Effect; Mellanstadielärare; Elever; Skolmobbning; Åskådare;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ämnar undersöka den roll och påverkan elever som är åskådare till mobbning i skolmiljö har, utifrån teorin The Bystander Effect. Utgångspunkten är mellanstadielärares berättelser om, erfarenheter och upplevelser av mobbning mellan elever med ett särskilt fokus på de som är åskådare. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars motivation till att ingripa i mobbningssituationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Olivia Nordström; Adelina Meziu; [2018]
  Nyckelord :Mobbning; Årskurs 7; Self Determination Theory; Försvarsbeteende; Motivation; Emotionell Empati; Kognitiv Empati; Grupptillhörighet; Ingrupp; Utgrupp Bullying; 7th grade; Self-determination Theory; Defence Behaviour; Emotional Empathy; Cognitive Empathy; Group Affiliation; Ingroup; Outgroup; Social Sciences;

  Sammanfattning : The current study focuses on school bullying and investigates what motivates young adolescents to intervene in bullying situations. 279 students in 7th grade participated, of which 243 students were included (140 girls and 103 boys). LÄS MER

 5. 5. Nätmobbning Om relationen mellan traditionell mobbning och nätmobbning i grundskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Göran Englund; [2014-12-12]
  Nyckelord :Nätmobbning; Cyber bullying; Mobbning; Bullying; Faktoranalys; Factorial analysis; PCA; Kritisk realism; Critical Realism; Grundskolan; Årskurs 3 - 9; Student age 10-15; Skolmobbning; Kränkningar; Skollagen;

  Sammanfattning : This study investigates the relation between cyberbullying and traditional bullying (in school). In previous research it has been argued that one should separate cyberbullying and traditional bullying both in definitional and measurements issues. LÄS MER