Sökning: "sladdar"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet sladdar.

 1. 1. A Comparison of Motion Priors for EKF-SLAM in Autonomous Race Cars

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kristian Wahlqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) is one of the fundamental problems to solve for any autonomous vehicle or robot. The SLAM problem is for an agent to incrementally build a map of its surroundings while keeping track of its location within the map, using various sensors. LÄS MER

 2. 2. Felsökning och optimering av trådlöst nätverk IEEE 802.11ac

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Dennis Bäckstedt; [2017]
  Nyckelord :Trådlöst nätverk; wifi; 802.11ac;

  Sammanfattning : Trådlösa nätverk växer sig allt starkare och normen är nu mera att man i ett kontorslandskap eller hem skall kunna slå sig ner med sin laptop och jobba utan att behöva oroa sig om nätverksuttag eller sladdar. Även IP-telefoni och surfplattor är nu en naturlig del i flera användares dagliga liv, och just IP-telefoni ställer höga krav på det nätverk som denna är ansluten till. LÄS MER

 3. 3. Felsorterat farligt hushållsavfall i nordvästra Skåne - Innehåll, skillnader, trender samt förslag för framtida arbete

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Helena Sandmer; [2017]
  Nyckelord :Household hazardous waste HHW ; waste composition analyses; municipal residual waste; Sweden. Farligt hushållsavfall; plockanalyser; kommunalt restavfall; Sverige.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Annually, approximately 11 000 tons of hazardous waste ends up in the residual waste in Sweden, causing economic losses as well as negative environmental- and health impacts. This study examines the extent of incorrect sorting of household hazardous waste (HHW) in six municipalities in southern Sweden. LÄS MER

 4. 4. Produktutveckling av SMS Presence Mobile

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Lukas Andersson; [2016]
  Nyckelord :Industridesignn; Produktutveckling;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ingår inom ämnet produktutveckling – industriell design. Arbete har utförts för Smart Media Solutions AB i Nacka Stockholm. Examensarbete är på C nivå och omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet har utförts på hel fart under april och maj månad 2015 av undertecknad student från Mälardalens högskola. LÄS MER

 5. 5. CordBox : En samlingsplats för sladdar.

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Hugo Richardsson; [2016]
  Nyckelord :Sladdlåda; CordBox; Sladdsamlare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER