Sökning: "small-N"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet small-N.

 1. 1. The Activist's Strategic Toolkit : A study of environmental protesters’ responses to repressive state tactics in the Philippines

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Karoline Hermansson; [2020]
  Nyckelord :State repression; civil society; South-east Asia; Responses to state repression;

  Sammanfattning : The studies on state repression on dissidents has for long puzzled researches with macro-level studies often reaching contradictory results. To that end, the following thesis aims to explore the micro-level effects of state repression on protesters strategies as a case-study on the Philippines, which was the deadliest country for environmental activists in 2018. LÄS MER

 2. 2. Intäktsströmmarnas relation till affärsmodellen : Faktorer som påverkar företags val av intäktsströmmar för software-as-a-service

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Sven Dahlström; Anton Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Revenue Streams; Software-as-a-service; Business Models; Intäktsströmmar; Mjukvara som tjänst; Affärsmodeller;

  Sammanfattning : Teknologiska framsteg inom webbteknologier, virtualisering samt ökad bandbredd har gett upphov till cloud computing, en disruptiv innovation som leder till tjänstefiering av IT-industrin där produkter som hårdvaror och mjukvaror omvandlas till tjänster och som görs tillgängliga för kunder via Internet. Software-as-a-service är en del av cloud computing och avser applikationer som är installerade och körs på en molninfrastruktur och som tillgängliggörs som en tjänst för kunder via en webbläsare eller ett tunt klientgränssnitt. LÄS MER

 3. 3. Chaos in Stellar Dynamics - Outcomes of Binary-Single interactions in Globular Clusters

  Master-uppsats, Lunds universitet/Astronomi; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Lucas Hellström; [2020]
  Nyckelord :Stellar Dynamics; Binary-Single interactions; Dynamical encounters; Additional processes; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Gravitational encounters between a single star and a binary system can frequently occur in the cores of dense stellar systems like globular clusters. These three-body scattering encounters can lead to a variety of outcomes since the energy of the binary components can be exchanged with the interacting single star. LÄS MER

 4. 4. Legitimacy During Coup Attempts: : A comparative study about the US media framing of coup attempts in Venezuela (2002) and Turkey (2016)

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik; Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik

  Författare :Attila Atik; Jean Jabbour; [2019]
  Nyckelord :US media; Chavez-Venezuela; Erdogan-Turkey; coup attempts; Legitimacy; Framing.;

  Sammanfattning : This study aims to describe and compare the differences and similarities for US mainstream media’s representation of two different coup attempts by using Robert Entman’s Framing theory in terms of legitimacy. The chosen cases are the coup attempt in Turkey (2016) which is an US ally, having a right-wing government and the coup attempt in Venezuela (2002) which has a strained relationship with the US and having left-wing government. LÄS MER

 5. 5. Konsten att sälja utan att ropa ”KOM OCH KÖP!” : Att genomföra content marketing på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Anna Larsson; Linn Tallberg; [2019]
  Nyckelord :content marketing; digital content marketing; content marketing social media; content marketing strategy;

  Sammanfattning : Content marketing är ett fenomen som vuxit och blivit en trend, på grund av den stora tillgången av information som onlinemiljön bidragit med till företagen. Vad content marketing handlar om har visat sig bristfälligt bland forskare, då det saknas en tydlig akademisk avgränsning. LÄS MER