Sökning: "social rang"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden social rang.

 1. 1. Employee Well-Being as a Strategic Business Imperative at SAP - A prerequisite for organizational success?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Getter Kristen Rang; Filippa Sjöstrand; [2021]
  Nyckelord :employee well-being; strategy; organizational success; SAP SE; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to research how an organization can develop, implement and measure the effect of employee well-being strategies to ultimately boost the organization’s bottom line. In this exploratory case study, SAP served as the case of investigation and primary data was collected through six qualitative interviews. LÄS MER

 2. 2. O Guds man dina ögon slutit : Om Hinrich Christoph Engelhardts klagosång för ärkebiskop Matthias Steuchius begravning år 1730

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Anna Bjermqvist; [2021]
  Nyckelord :Hinrich Christoph Engelhardt; Director Muscies; Musikdirektör; domkyrkoorganist; Uppsala domkyrka; Matthias Steuchius; ärkebiskop; social rang; Engelhardtsamlingen; begravning; begravningsmusik; sorge-musique; klagosång; musikanalys; Dahlhaus; likpredikan; edition; 1730; Kungliga Akademiska kapellet;

  Sammanfattning : Uppsatsen fungerar som en fallstudie vars syfte är att bidra till förståelse för musikens funktion inom högtidliga ritualer i Sverige under 1700-talets första hälft. Ämnet som uppsatsen behandlar är den tillfällesmusik som framfördes under ärkebiskop Matthias Steuchius (1644–1730) begravning i Uppsala domkyrka år 1730, och hur den komponerades för att passa tillfället. LÄS MER

 3. 3. Den begränsande maskuliniteten : En kvalitativ innehållsanalys av hur maskulinitet problematiseras av unga män på YouTube

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Victor Petersson Visala; [2020]
  Nyckelord :Masculinity; masculinity norms; emotional problems; YouTube; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to explore how masculinity is problematized by young men to create a better understanding for how specific masculinity ideal and norms may affect men’s tendency to seek help for, and cope with, emotional problems. The method chosen for this study was a qualitative analysis of two different YouTube-videos with masculinity as a subject. LÄS MER

 4. 4. Konkurrens mellan kulliga och hornbärande nötkreatur i flock

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Rebecca Karlsson; [2019]
  Nyckelord :dominans; kulliga; hornbärande; konkurrens; nötkreatur; etologisk studie; observationsstudie;

  Sammanfattning : Hornens betydelse för den sociala dominansen hos nötkreatur har länge diskuterats av bönder och forskare. Kunskap om dess inverkan på djuren är viktigt ur management-synpunkt och påverkar på sikt djurens välfärd. LÄS MER

 5. 5. Rejecting Fate : The challenge of a subaltern community to the creation of a sacrifice zone in Can Sant Joan, Catalonia

  Master-uppsats, KTH/Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

  Författare :Sergio Ruiz Cayuela; [2018]
  Nyckelord :political ecology; environmental justice; environmental humanities; subaltern environmentalism; slow violence; sacrifice zones; environmental humanities;

  Sammanfattning : It was my first visit ever to the neighborhood association – in February 2017 – and the phone rang again in the contiguous room. “I’m sorry” apologized José Luis “but our colleagues are not here yet and I need to answer the phone”. LÄS MER