Sökning: "Fredrika Johansson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Fredrika Johansson.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av att leva med paniksyndrom : - En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Fredrika Johansson; Sofia Wallin; [2019]
  Nyckelord :kvalitativ innehållsanalys; kvinnor; panikattack; paniksyndrom; patografi; psykisk ohälsa; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Paniksyndrom är en vanlig sjukdom, framförallt hos kvinnor. Att leva med paniksyndrom innebär en ständig rädsla för nästa panikattack, samt ofta en sämre ekonomi relaterat till sjukskrivning. Paniksyndrom blir som en funktionsnedsättning i vardagen och försämrar livskvaliteten. LÄS MER

 2. 2. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 3. 3. Kombinationen arbete och föräldraskap : En kritisk diskursanalytisk studie av den kommunalarbetande förälderns identitetskonstruktion

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Fredrika Gode; Stina Johansson; [2016]
  Nyckelord :arbetande förälder; arbetsliv; identitetskontruktion; kritisk diksursanalys CDA ; kommunal verksamhet; reflexivitet; senmodernt samhälle;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker identitetskonstruktionen gällande den arbetande föräldern inom kommunal verksamhet. Studien syftar till att diskursivt belysa identitetskonstruktionen med en teoretisk utgångspunkt inom kritisk diskursanalys (CDA) enligt Fairclough. LÄS MER

 4. 4. Vilse i kostrådsdjungeln : En kvalitativ studie om källor till kostinformation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Fredrika Appelgren; Linnéa Johansson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Den kostrelaterade ohälsan ökar kraftigt samtidigt som hälsofrämjande myndigheter motsägs av självutnämnda kostexperter. I vilken utsträckning de olika kostråden baseras på vetenskap varierar.Syfte: Denna studie syftar till att undersöka faktorer bakom val av källor till kostinformation. LÄS MER

 5. 5. Is reshoring the optimal strategy? En studie av motiven för reshoring och svenska industriföretags värdering av strukturella faktorer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrika Jonzon; Andrea Svenningsson; Kalle Mattsson; [2015]
  Nyckelord :Reshoring; Drivers; Strukturella faktorer; Value chain; Value shop; Package logic; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att utveckla ett analysverktyg för företag som överväger en reshoringstrategi. Trenden att återflytta produktion till ursprungslandet är ny, men växande och ett tomrum av teoretisk vägledning har funnits. LÄS MER