Sökning: "spelmissbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet spelmissbruk.

 1. 1. HR-medarbetares upplevelser kring spelprevention och policyimplementering på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Martin Axelsson; [2017]
  Nyckelord :Gambling prevention; Human Resources; HR; Human Resource Management; gamling; gambling guidelines; gambling policies; problematic gambling; betting; harmful use; online gambling; workplace environment; workplace learning; public health; HR implementation; Spelprevention; spelproblem; organisationspedagogik; folkhälsa; Folkhälsomyndigheten; nätcasino; kasinospel; onlinespel; spelmissbruk; medberoende; mobilspel; skadligt bruk; missbruk; riskbruk; hasardspel; spel om pengar; betting; Alna; undervisning på arbetsplatsen; policys och riktlinjer kring skadligt bruk; datorspelsmissbruk; implementering av riktlinjer; HR; Human resources; Human resource management; arbetsplatslärande; HR implementering;

  Sammanfattning : Skadligt bruk är ett brett begrepp som omfattar många olika former av bruk, till exempel av alkohol, droger eller spel om pengar vilket kan påverka arbetsprestationen negativt hos en arbetstagare. På uppdrag av Folkhälsomyndigheten ville man värdera verkningsgraden av genomförda utbildningsinsatser kopplat till problematiskt spelande. LÄS MER

 2. 2. När spel om pengar blir viktigare än allt : En kvalitativ studie om att leva med spelmissbruk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Linda Snygg Aronsson; Jessica Rufener; [2017]
  Nyckelord :Gambling addiction; autobiographies; actions; experiences; social interaction.; Spelmissbruk; självbiografier; handlingar; upplevelser; social interaktion.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to get knowledge and understanding about the actions people do and the experiences they have in the two different lifeareas, family/relatives and workplace, when they have an ongoing gambling addiction. The study was conducted with a qualitative method based on literature studies on four autobiographies written by Swedish people with a gambling addiction, and the study had a sociological perspective. LÄS MER

 3. 3. Mediernas konstruktioner av spelmissbruk - En diskursanalys av spelmissbruk i svensk dags- och kvällspress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Amanda Larsson; Mathilda Kilponen; [2016]
  Nyckelord :Gambling; gaming; addiction; construction; mass media; power; discourse; social problem Spel; missbruk; konstruktion; massmedia; makt; diskurs; socialt problem; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the new information society everything is more accessible, gambling and gaming addiction is no longer place bound. You can now reach the world of gambling from anywhere, and it has become a growing social problem. LÄS MER

 4. 4. En bricka i spelet - med livet som insats : En kvalitativ intervjustudie om spelmissbrukares upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Catarina Andersson; Elin Larsson; [2016]
  Nyckelord :Pathologic gambling; stigma; deviation; deviant behavior; outsider; guilt and shame; Spelmissbruk; stigmatisering; avvikelse; avvikande beteende; outsider; skuld och skam;

  Sammanfattning : Spel om pengar finns i olika former och har blivit en del av många personers vardag, dessvärre kan inte alla hantera spelet. Spelmissbruk påverkar personen som för en ständig jakt på pengar och speltid vilket medför konsekvenser och känslor som är svåra att hantera. LÄS MER

 5. 5. Missbrukare som sjuka

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Emil Magnusson; [2016]
  Nyckelord :alcoholism; addiction; tolvsteg; missbruk; alkoholism; ärftlighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka varför många i Sverige betraktar missbruk av substanser såsom alkohol och narkotika men även sexmissbruk, spelmissbruk m.m. som en sjukdom, samt vad detta synsätt grundar sig i. Studien är inriktad på en kritisk granskning av den litteratur, texter och forskning som finns i ämnet. LÄS MER