Sökning: "stereotypier och beteenden"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden stereotypier och beteenden.

 1. 1. Faktorer som påverkar stereotypier hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Vendela Orosco Lindström; [2019]
  Nyckelord :stereotypies; crib-biting; equine; genetic; heritability; box-walking; behavior;

  Sammanfattning : The horse is an herbivore herding animal, living in small family groups and spend most of the day searching for food. Modern horse-keeping can limit the possibilities for the horse to perform its natural behaviors, that can lead to a stereotypic behavior. LÄS MER

 2. 2. Difference in general behaviour and social interactions of young Yorkshire gilts in different social environments

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Linda Marie Hannius; [2019]
  Nyckelord :Swedish Yorkshire; Dutch Yorkshire; behaviour; social interactions; social environment;

  Sammanfattning : In Sweden, there was a switch of breeding material for pigs in year 2012 where Swedish producers were introduced to the Dutch Yorkshire (DY) instead of the Swedish Yorkshire (SY). Gestating sows have, in Sweden, been kept in group housing since the 1980s while DY gilts on the contrary have been kept in individual stalls. LÄS MER

 3. 3. Kan hästens välfärd förbättras genom studier av frilevande hästars beteenden?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Victoria Vesterholm; [2018]
  Nyckelord :Häst; naturligt; beteende; behov; domesticering; hästhållning; välfärd;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie jämförs den domesticerade hästens beteenden med de beteenden som finns dokumenterade hos frilevande hästar. Syftet är att undersöka om välfärden kan förbättras hos de domesticerade hästarna genom att förstå behovens ursprung. LÄS MER

 4. 4. Boxvila, inskränkning på hästens naturliga behov

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Karin Gilberg; [2018]
  Nyckelord :Boxvila; stereotypier; isolering; naturligt beteende;

  Sammanfattning : En häst som skadar sig, till exempel med en fraktur, måste stå på boxvila för att förhindra att okontrollerad rörelse leder till att skadan går upp eller förvärras. Ibland leder detta även till isolering. Boxvila och isolering inskränker på hästens naturliga behov av rörelse, social kontakt och födosök. LÄS MER

 5. 5. Stereotypier hos våra vanligaste sällskaps- och produktionsdjur

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Lisa Sohlberg; [2018]
  Nyckelord :stereotypi; krubbitning; vävning; tungrullning; rörtuggning; svansjagning; slickdermatit; överdrivet slickande; ullsugning;

  Sammanfattning : En stereotypi definieras som ett repetitivt beteende utan tydligt mål eller funktion. Stereotypier ses inte hos vilda djur utan utvecklas endast hos djur i fångenskap, till följd av miljön de hålls i. LÄS MER