Sökning: "straffnedsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet straffnedsättning.

 1. 1. Ung och dum - proportionerligt att ignorera? En analys av hur avskaffandet av ungdomsreduktionen för unga myndiga förhåller sig till proportionalitetsprincipen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agnes Tell; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; Ungdomsreduktion; Straffrabatt; Unga myndiga lagöverträdare; Proportionalitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Criminal law regarding offenders in the age group 18 to 20 years old, so called juvenile offenders, was changed extensively at the turn of the year. For a long time, Swedish juvenile offenders were subject to differential treatment due to their age, in the form of a reduced sentencing. LÄS MER

 2. 2. Ungdomsrabatten - En kritisk diskursanalys av slopad straffrabatt för unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Rangemo; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; Straffrabatten; Ungdomsrabatten; Unga lagöverträdare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Young offenders have been specially treated in Swedish criminal law for centuries. Regulations of today are to be found in 29 kap. 7 § BrB and prescribes that anyone who commits a crime before the age of 21 should receive a reduction of their penalty because of their youth. LÄS MER

 3. 3. Ett svenskt kronvittnessystem - Ett effektivt brottsbekämpningsmedel eller en processuell genväg?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecka Nordlund; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; kronvittne; billighetsskäl; strafflindring; criminal law; straffnedsättning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Flera länder runt om i världen har valt att effektivisera sin brottsbekämpning genom att vidta åtgärder som öppnar upp möjligheter till förhandling mellan brottslingar och brottsbekämpande myndigheter. I Sverige kan rätten använda sig utav strafflindringande omständigheter vid påföljdsbedömningen, omständigheter som i dagligt tal kommit att kallas för billighetsskälen. LÄS MER

 4. 4. Det effektiva erkännandet - Om processekonomisk vinst vid frivillig angivelse, medverkan vid brottsutredning och erkännande i straffprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Veronika Persson; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; billighetsskäl; processekonomi; erkännande; frivillig angivelse; medverkan vid brottsutredning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I ett samhälle med begränsade resurser eftersträvas naturligen effektivitet i brottmålsprocessen, exempelvis genom mindre resurskrävande brottsutredningar. Vid en lagändring 2015 lagfästes möjligheten till strafflindring för en gärningsperson som väljer att medverka vid utredningen av sitt eget brott. LÄS MER

 5. 5. Vissa straffprocessuella frågor vid en kriminalisering av konkurrensrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Larsson; [2013]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; USA; Storbritannien; Sverige; Antitrust; Antitrusträtt; Näringsförbud; Billighetsskäl; Åtalsplikt; Straffrätt; Kriminalisering.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I propositionen till den nya konkurrenslagen som antogs 2008 öppnades möjligheten för individuellt ansvar vid överträdelser av konkurrensrätten. Sedan 2010 riskerar individer som deltar i konkurrensbegränsande samarbete att dömas till näringsförbud. LÄS MER