Sökning: "straffnedsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet straffnedsättning.

 1. 1. Ett svenskt kronvittnessystem - Ett effektivt brottsbekämpningsmedel eller en processuell genväg?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecka Nordlund; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; kronvittne; billighetsskäl; strafflindring; criminal law; straffnedsättning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Flera länder runt om i världen har valt att effektivisera sin brottsbekämpning genom att vidta åtgärder som öppnar upp möjligheter till förhandling mellan brottslingar och brottsbekämpande myndigheter. I Sverige kan rätten använda sig utav strafflindringande omständigheter vid påföljdsbedömningen, omständigheter som i dagligt tal kommit att kallas för billighetsskälen. LÄS MER

 2. 2. Det effektiva erkännandet - Om processekonomisk vinst vid frivillig angivelse, medverkan vid brottsutredning och erkännande i straffprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Veronika Persson; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; billighetsskäl; processekonomi; erkännande; frivillig angivelse; medverkan vid brottsutredning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I ett samhälle med begränsade resurser eftersträvas naturligen effektivitet i brottmålsprocessen, exempelvis genom mindre resurskrävande brottsutredningar. Vid en lagändring 2015 lagfästes möjligheten till strafflindring för en gärningsperson som väljer att medverka vid utredningen av sitt eget brott. LÄS MER

 3. 3. Vissa straffprocessuella frågor vid en kriminalisering av konkurrensrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Larsson; [2013]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; USA; Storbritannien; Sverige; Antitrust; Antitrusträtt; Näringsförbud; Billighetsskäl; Åtalsplikt; Straffrätt; Kriminalisering.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I propositionen till den nya konkurrenslagen som antogs 2008 öppnades möjligheten för individuellt ansvar vid överträdelser av konkurrensrätten. Sedan 2010 riskerar individer som deltar i konkurrensbegränsande samarbete att dömas till näringsförbud. LÄS MER

 4. 4. Faktiskt villfarelse vid rättfärdigande omständigheter (objektiva ansvarsfrihetsgrunder) : En analys av putativfiguren i svensk straffrätt

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Dennis Gustafsson; [2012]
  Nyckelord :Faktiskt villfarelse; Putativ; Rättfärdigande omständigheter; Nödvärn; Täckningsprincipen; Straffrättsvillfarelse; Excess och Bevisbörda;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas faktisk villfarelse vid rättfärdigande omständigheter (objektiva ansvarsfrihetsgrunder), så kallade putativsituationer. Konsekvenserna som följer av att den tilltalade har missuppfattat en situation och fått en felaktig verklighetsbild är det primära i framställningen. LÄS MER

 5. 5. Straffnedsättning för unga lagöverträdare

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rebecca Hjälmarö; [2008-03-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I förhållande till åldersgruppen står ungdomar för en stor andel brott. Ungdomar skall särbehandlas straffrättsligt bland annat på grund av en outvecklad ansvarsförmåga, större känslighet mot sanktioner och straff samt att unga förtjänar att bemötas med en större tolerans. LÄS MER