Sökning: "Veronika Persson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Veronika Persson.

 1. 1. Hur gestaltar man ondska? : En multimodal analys om gestaltning och representation inom journalistiken, med fokus på Aftonbladets och Dagens Nyheters rapportering kring händelserna i Trollhättan och på Drottninggatan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefin Larsson Swärd; Veronika Persson; [2018]
  Nyckelord :Journalism; Terrorism; Representation; Attribute framing theory; Multimodal analysis; Journalistik; Multimodal analys; Terrorism; Porträttering; Mörk Magi; Gestaltningsteorin; Attributdagordningen; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Anton Lundin Pettersson; Rakhmat Akilov;

  Sammanfattning : Nyhetsmedia har en stor påverkan på samhället, det är till dem vi med största sannolikhet vänder oss till när en stor händelse drabbar oss. Under de senaste åren har nyhetsmedia fått motstå kritik för hur de särbehandlar olika fall och händelser beroende på vem gärningsmannen är. LÄS MER

 2. 2. Det effektiva erkännandet - Om processekonomisk vinst vid frivillig angivelse, medverkan vid brottsutredning och erkännande i straffprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Veronika Persson; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; billighetsskäl; processekonomi; erkännande; frivillig angivelse; medverkan vid brottsutredning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I ett samhälle med begränsade resurser eftersträvas naturligen effektivitet i brottmålsprocessen, exempelvis genom mindre resurskrävande brottsutredningar. Vid en lagändring 2015 lagfästes möjligheten till strafflindring för en gärningsperson som väljer att medverka vid utredningen av sitt eget brott. LÄS MER

 3. 3. Ansvar vid allvarlig psykisk störning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Veronika Persson; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; allvarlig psykisk störning; tillräknelighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Psykiskt störda lagöverträdare har länge särbehandlats i svensk rätt. Fram till brottsbalkens ikraftträdande år 1965 har psykiskt störda som saknat förståndets bruk befunnit sig i en sorts undantagssituation i förhållande till andra lagöverträdare, då de inte ådömts straffrättsligt ansvar på grund av otillräknelighet. LÄS MER

 4. 4. Vilka faktorer påverkar en kunds benägenhet att lämna sin bank? : Kvantitativ undersökning inom bankverksamheten

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Anna Wennerlund; Veronika Persson; [2012]
  Nyckelord :bank; kund; relation; nöjdhet;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att visa på vilka faktorer som påverkar en bankkund till att lämna sin bank. Syftet är också att utifrån de faktorer som tas upp ta reda på vilken som väger tyngst och få en uppfattning om en kunds övervägande i val av bank. LÄS MER

 5. 5. Människors upplevelser av att leva med långvarig smärta

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Linnros; Veronika Persson; [2010]
  Nyckelord :Chronic pain; Experience; Life-world; Daily life and body; Långvarig smärta; Upplevelse; Livsvärld; Dagligt liv och kropp;

  Sammanfattning : .... LÄS MER