Sökning: "Anton Lundin Pettersson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Anton Lundin Pettersson.

 1. 1. ”Han har valt ut sina offer. De som varit mörkhyade har attackerats.” : Skolattacken i Trollhättan – En jämförelse mellan Aftonbladet och TTELA

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Malin Lindberg; Alice Robertsson; [2021]
  Nyckelord :Local newspaper; national newspaper; content comparison; framing; news values; othering; crime; criminal reporting;

  Sammanfattning : On the 22nd October 2015 Anton Lundin Pettersson attacked students with a sword at Kronan elementary school, in the Swedish city of Trollhättan. The school is locally known to have many students with different immigrant backgrounds. LÄS MER

 2. 2. Svenska dåd – eviga historier : En kritisk diskursanalys av hur mytologiska föreställningar används för att representera Rakhmat Akilov och Anton Lundin Pettersson i Aftonbladet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Viktor Sunnemark; Isak Elingbo; [2019]
  Nyckelord :Media; representation; myths; Aftonbladet; journalism; Media; representation; myt; Aftonbladet; journalistik;

  Sammanfattning : Journalistikforskning visar att traditionella myter och arketyper återfinns i alltifrån sportreferat till rapportering av brott. Denna forskning är i huvudsak baserad på engelskspråkig journalistik, vilket gör det lämpligt att bedriva motsvarande studier i en svensk kontext. LÄS MER

 3. 3. Hur gestaltar man ondska? : En multimodal analys om gestaltning och representation inom journalistiken, med fokus på Aftonbladets och Dagens Nyheters rapportering kring händelserna i Trollhättan och på Drottninggatan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefin Larsson Swärd; Veronika Persson; [2018]
  Nyckelord :Journalism; Terrorism; Representation; Attribute framing theory; Multimodal analysis; Journalistik; Multimodal analys; Terrorism; Porträttering; Mörk Magi; Gestaltningsteorin; Attributdagordningen; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Anton Lundin Pettersson; Rakhmat Akilov;

  Sammanfattning : Nyhetsmedia har en stor påverkan på samhället, det är till dem vi med största sannolikhet vänder oss till när en stor händelse drabbar oss. Under de senaste åren har nyhetsmedia fått motstå kritik för hur de särbehandlar olika fall och händelser beroende på vem gärningsmannen är. LÄS MER

 4. 4. Ideology or psychology? : A comparison of the news media framing of the crimes of Anton Lundin Pettersson and Rakhmat Akilov

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Matilda Svensson Glaser; [2018]
  Nyckelord :Frame analysis; media discourse; terrorism; Rakhmat Akilov; Anton Lundin Pettersson;

  Sammanfattning : In October 2015 and April 2017, Sweden was hit by two of the most notorious deadly attacks in modern history. The first was directed towards people of immigrant backgrounds at a school in Trollhättan, the second took place in Stockholm, where a truck drove straight through the crowded pedestrian street of Drottninggatan. LÄS MER