Sökning: "Attribute framing theory"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Attribute framing theory.

 1. 1. INFORMATION ELLER KOMMUNIKATION? En kritisk diskursanalys om kommunikation som medel vid en kritisk tidpunkt

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Romeo Bäck; Jill Lundström; [2019]
  Nyckelord :förändringsarbete; förändring; information; kommunikation; kritisk tidpunkt; nyinstitutionell teori; systemteori;

  Sammanfattning : Organisationsförändring innebär oftast en sorts löpande verksamhet för att följa med i utvecklingen, men det finns också tillfällen då regelbundenhet möts av ett tillstånd som inom forskningen kallas för ”kritisk tidpunkt”, där organisationen möter en omedelbar kris. Två dilemman uppstår för medlemmarna; Först att situationen skapar en osäkerhet; För det andra att situationens komplexitet tvingar medlemmar att agera utan möjlighet till att samla mer information. LÄS MER

 2. 2. Hur gestaltar man ondska? : En multimodal analys om gestaltning och representation inom journalistiken, med fokus på Aftonbladets och Dagens Nyheters rapportering kring händelserna i Trollhättan och på Drottninggatan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefin Larsson Swärd; Veronika Persson; [2018]
  Nyckelord :Journalism; Terrorism; Representation; Attribute framing theory; Multimodal analysis; Journalistik; Multimodal analys; Terrorism; Porträttering; Mörk Magi; Gestaltningsteorin; Attributdagordningen; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Anton Lundin Pettersson; Rakhmat Akilov;

  Sammanfattning : Nyhetsmedia har en stor påverkan på samhället, det är till dem vi med största sannolikhet vänder oss till när en stor händelse drabbar oss. Under de senaste åren har nyhetsmedia fått motstå kritik för hur de särbehandlar olika fall och händelser beroende på vem gärningsmannen är. LÄS MER

 3. 3. Mord som mord? : En undersökning av Aftonbladets och Svenska Dagbladets rapportering av mordfall

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sofia West; Linn Wördner; [2018]
  Nyckelord :morder; Aftonbladet; Svenska Dagbladet; gender theory; encoding decoding; agenda setting;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how female and male murder victims are represented in two swedish newspapers Aftonbladet and Svenska Dagbladet. By analyzing articles about the murders of Lisa Holm, Ida Johnsson, Ahmed Obaid and Rami Amin this study seeks to understand how they differ depending on the gender of the victim. LÄS MER

 4. 4. Framing renewable energy

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Dimitrios Mavromatis; [2017]
  Nyckelord :framing theory; renewable energy resources;

  Sammanfattning : Media plays an important role in the education of the public opinion in relation to environmental issues. This empirical study examined how the online Greek media is framing renewable energy resources, the EU directive and the Greek action plan, during the period of 2015-2017. LÄS MER

 5. 5. Att gestalta en mördare : En studie om mediernas gestaltning av Thomas Quick

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Viktoria Nilsson; Emma Båld; [2015]
  Nyckelord :mediepåverkan; attribut; Thomas Quick; mediegestaltning; medier och brott;

  Sammanfattning : Media has a big actuating power over the public opinion. The image of reality that media choose to reproduce will affect the recipient view of reality. The case about Thomas Quick and its associated news coverage has been used as an example to illustrate the problematization regarding media imag-es and media framing attempt. LÄS MER