Sökning: "strategies for advocacy"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden strategies for advocacy.

 1. 1. ”Jag arbetar utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Eller gör jag det?” : En kvalitativ studie av ämneslärares språk- och kunskapsutvecklande arbete i ämnena svenska och svenska som andraspråk på mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Baki Vatansever; [2022]
  Nyckelord :Language and knowledge development methods; swedish language teaching; genre pedagogy; the circle model; reading strategies; SIOP; educational planning; Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; svenskundervisning; genrepedagogik; cirkelmodellen; lässtrategier; SIOP; pedagogisk planering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få en djupare förståelse för hur svensklärare ställer sig till språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och synliggöra lärarnas självförståelse i arbetssättet. Studien består av fyra intervjuer med svensklärare på mellanstadiet i Mellansverige som arbetar som ämneslärare. LÄS MER

 2. 2. Vid Lojalitetens Gräns. Professionalitet och Styrning i Socialt Arbete under New Public Management.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :David Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Neoliberalism; New Public Management; Professionalism; Social Work; Resistance.; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 2017 Sweden's government changed the compensation levels for the municipalities' reception of unaccompanied refugees’ children to a level hoped to stimulate the municipalities to find cheaper solutions. The aim of this study was therefore to explore how social workers responded, managed and navigated under rapidly changing institutional conditions in order to analyze whether it was possible to distinguish resistance against these conditions and/or alternative paths to an active solidary social worker-subject who protects the client and raises alarm about inequalities and injustices. LÄS MER

 3. 3. Challenges and strategies of civil society approaching the state: the case of ABIA (Brazilian Interdisciplinary AIDS Association) and the governance in the HIV/AIDS policy.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Nordiska Latinamerikainstitutet

  Författare :Federico Pipitone; [2021]
  Nyckelord :HIV-AIDS; governance; civil society; NGO; public action; sustainability;

  Sammanfattning : The Brazilian HIV/AIDS policy faced a structural change with the political shifts that, starting in 2016, led to the election of a right-wing president in 2018. Focusing on the relation between the state and civil society, this work will help understand the evolution of the spaces for civil society to advocate for sexual rights related to HIV/AIDS. LÄS MER

 4. 4. Aktörskoalitioner och strategier i policyprocessen : En fallstudie av Jokkmokks energipolitik

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Gustav Häggbom; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The political context on the local level plays a major role for governments to implement climate and energy policy. Drawing on the advocacy coalition framework, this paper examines the roles of actors and coalitions around energy politics in the case of Jokkmokk. LÄS MER

 5. 5. Do You Dare to Compare? The Effects of Comparative Advertising on Consumer Responses Towards the Advertised and Attacked Brands - A Case Study of Arla Foods and Oatly

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Louise Håkansson; Ebba Norberg; [2020]
  Nyckelord :Comparative Advertising; Market Position; Advertising Value; Malicious Comparative Advertising; Hierarchy of Effects;

  Sammanfattning : In 2014, a long-stretched feud began between dairy company Arla Foods and oat milk company Oatly, and is continuously ongoing. The rivalry between the two companies includes advertising where the companies target one another, in different ways. LÄS MER