Sökning: "augmented environments"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden augmented environments.

 1. 1. Interaction design for Collaborative AR Task Solving scenarios

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Lia Karida; [2020]
  Nyckelord :Augmented reality Collaboration Usability Iterative design process Interaction design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den teknologiska kombinationen mellan den verkliga världen och virtuella element kallas för Augmented Reality (AR). AR-tekniken har funnits i decennier men med de senaste årens framgång inom området, ser framtiden lovande ut. LÄS MER

 2. 2. Hur energi fotavtryck kan förmedlas genom interaktion i augmented reality

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Isak Pettersson; Gabriel Rosenberg; [2020]
  Nyckelord :Augmented Reality; HCI; Research through design; Exhibitions; Homo colossus; Energy footprint; ;

  Sammanfattning : Global uppvärmning är ett av nutidens största hot mot mänskligheten. Idag syftar många projekt och initiativ till att minska utsläppen av CO2, bland annat genom att inspirera människor till att minska sina individuella utsläpp. LÄS MER

 3. 3. Augmented Reality in Automotive Workshops: A Design Science Case Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Nina Uljanić; [2019-11-18]
  Nyckelord :augmented reality; industrial AR; AR in automotive;

  Sammanfattning : Augmented Reality (AR) is an evolving technologyresearched and applied in many areas to help support and guidework. One field in which the application of AR in practical usageis not common is automotive industry. LÄS MER

 4. 4. Virtuella Möten i Publik Arkeologi

  Master-uppsats,

  Författare :Daniel Gunnarsson; [2019-06-10]
  Nyckelord :Representation; Authenticity; Public Archaeology; Augmented Reality; Digital; Virtual; Accessibility; Sustainable Heritage; Critical Heritage; Postcolonial Theory; Cultural Resource Management CRM ; Cultural Heritage Management CHM .;

  Sammanfattning : Archaeological surveys and excavations in Sweden rarely contribute meaningfully to sustainable and public forms of heritage management or care and development of the cultural environment. Research has shown that the situation persists largely due to the lack of clear understanding, directives and requirements from administrative authorities. LÄS MER

 5. 5. Creating Good User Experience in a Hand-Gesture-Based Augmented Reality Game

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Benny Lam; Jakob Nilsson; [2019]
  Nyckelord :AR; Hand gestures; Bare-hand interaction; HGR; Augmented reality; usability; user experience; Manomotion; ARKit; Visual Odometry; SLAM; VO; VIO; 3D gestural interaction; gesture recognition; gesture tracking; augmented environments; Förstärkt verklighet; 3D gestinteraktion; gestigenkänning; visuell odometri; Manomotion; ARKit;

  Sammanfattning : The dissemination of new innovative technology requires feasibility and simplicity. The problem with marker-based augmented reality is similar to glove-based hand gesture recognition: they both require an additional component to function. LÄS MER