Sökning: "svenska byggbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade orden svenska byggbranschen.

 1. 1. Isolering av fraktcontainers yttervägg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Alan Ibrahim; [2022]
  Nyckelord :Container house; insulation; cold bridges; U-value; Containerhus; isolering; köldbryggor; U-värde;

  Sammanfattning : Bostadsbristen i Sverige påverkar 75% av alla kommuner. För att kunna lösa krisen snabbt och effektivt bör byggbranschen ta nya idéer och byggteknik på allvar. Att bygga bostäder av fraktcontainer innebär att bygga snabbt och miljövänligt. LÄS MER

 2. 2. Strategi för att förebygga stress och stressrelaterade arbetsplats- och dödsolyckor - En fallstudie av ett byggföretag i den svenska byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Björklund; Jakob Hallgren; [2021-11-08]
  Nyckelord :Stress; strategi; arbetsplatsolyckor; byggbranschen;

  Sammanfattning : Social hållbarhet är ett brett och viktigt koncept som växer bland företag. En central aspekt är hälsan hos individen och mer specifikt den stress som kan uppstå på en arbetsplats. Genom arbetsrelaterad stress kan den enskilde individen riskera att utsättas för både fysiska och psykiska skador. LÄS MER

 3. 3. The impact of building regulations on the price of a property : A study on the construction and real estate industry's views on building regulations

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Therese Jensen; Philip Söderman; [2021]
  Nyckelord :National Board of Housing; housing market; construction costs; building regulations; new production; Planning and Building Act; planning process; pricing; production costs; interpretation; boverket; bostadsmarknad; byggkostnad; byggregler; nyproduktion; plan- och bygglagen; planprocess; prissättning; produktionskostnader; tolkningsfrihet;

  Sammanfattning : Sweden is currently experiencing major population growth, focused predominantly in and around its major cities. This has created an ongoing challenge for municipalities to ensure housing supply meets demand, in turn increasing the required rate of construction. LÄS MER

 4. 4. Effects of Endogenous Risks in Contract Design : A Theoretical and Empirical Analysis of the Optimal Contract Design in the Swedish Construction Industry

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Julio Cesar De Barros Cruz; [2021]
  Nyckelord :Procurement contracts; Contract theory; Contract design; Principal agent; Asymmetric information; Optimal contract; Endogenous risk; Risk aversion; Incentive; Upphandlingskontrakt; Kontraktsteori; Kontraktsdesign; Principal agent; Asymmetrisk information; Optimalt kontrakt; Endogen risk; Riskaversion; Incitament;

  Sammanfattning : The architecture, engineering and construction industry faces challenges when dealing withprocurement contract design and risk-handling. The optimal contracting practices have beenworldwide studied in areas of contract theory which studies how the optimal incentivemechanism (“contracts”) can be designed to encourage the parties to behave more efficiently. LÄS MER

 5. 5. Vad är det som gör att kvinnor stannar kvar i byggbranschen? : Normbrytande val och karriärutveckling i en mansdominerad bransch

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Charlotte Ahlqvist; Jenny Larsson; [2021]
  Nyckelord :byggbranschen; jargong; jargong; kön; mansdominerade yrken och normbrytande yrkesval;

  Sammanfattning : Sverige är formellt och på ytan ett jämställt land med principer och policys som förordar jämställdhet men i praktiken finns det stora brister. Den svenska arbetsmarknaden uppvisar en tydlig uppdelning mellan könen där kvinnor och män arbetar inom olika yrken. LÄS MER