Sökning: "syfte med styrketräning"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden syfte med styrketräning.

 1. 1. Fysisk aktivitet och dess betydelse för livskvalitet hos hjärtsviktspatienter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellen Lagerqvist; Fahimeh Mohammad Awaz; [2020]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Livskvalitet; Träning; Fysisk aktivitet; Egenvård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Hjärtsvikt är ett livslångt syndrom som anses vara ett globalt växande hälsoproblem. Syndromet har drabbat runt 20 miljoner människor världen över. Hjärtsvikt påverkar hela människans fysiska hälsa och livskvalitet därmed kräver patientens delaktighet i sin egen vård. LÄS MER

 2. 2. Effect of physical training on hemoglobin-A1c in patients with type 2-diabetes : A systematic review with meta-analysis of randomized controlled trials

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Markus Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; fysisk träning; hemoglobin-A1c; kondition; styrketräning; typ 2-diabetes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemoblobin-A1c är ett mått på blodsockrets medelvärde efter mellan 60-90 dagar och är en grundläggande indikator på blodsockerkontrollen hos patienter med typ 2-diabetes. Kondition- och styrketräning har visat sig kunna påverka hemoglobin-A1c och används därför som en av flera behandlingsformer hos patienter med typ-2 diabetes. LÄS MER

 3. 3. Menstruationscykelns påverkan på kvinnors prestation : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anna Fäldt; [2020]
  Nyckelord :Female athletes; follicle phase; hormones; luteal phase; menstruation; performance; Follikelfas; hormoner; kvinnliga atleter; lutealfas; menstruation; prestation;

  Sammanfattning : Bakgrund: De hormonella förändringarna som sker under menstruationscykeln bidrar till variationer i olika fysiologiska processer som påverkar både kvinnors mående och prestation. Det är inte enbart det välstuderade premenstruella syndromet innan blödning som påverkar utan variationer i könshormonerna under hela menstruationscykeln påverkar olika fysiologiska processer. LÄS MER

 4. 4. Skador i samband med styrketräning : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Tedde Henriksson; Jonas Rami; [2020]
  Nyckelord :: Fysioterapi; Prevalens; Skador; Styrketräning;

  Sammanfattning : Introduktion: Det har skett en ökning av skador sedan 90-talet kring styrketräning på gym. Då det finns positiva effekter att hämta från styrketräning så kommer det även finnas risker att skada sig. Det har visat sig att de mest frekventa områdena man skadar sig i är axel/skuldra och i ländryggen. LÄS MER

 5. 5. Intensitetens betydelse för styrkeökning vid träning till muskulär utmattning hos styrketränade individer : -En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jesper Schiller; [2020]
  Nyckelord :Intensity; resistance training; strength; 1 RM; Intensitet; styrka; styrketräning; 1 RM;

  Sammanfattning : Muskelstyrka är av stort värde för att bibehålla god hållning och aktivitetsnivå i såväl dagliga livet som i idrottssammanhang. Styrketräning har visats vara ett utmärkt sätt att uppnå styrka. LÄS MER