Sökning: "syfte problemformulering"

Visar resultat 1 - 5 av 1135 uppsatser innehållade orden syfte problemformulering.

 1. 1. Kulturens inflytande på belöningssystem och motivation inom TQM-styrda organisationer i Japan och Sverige : En komparativ flerfallsstudie med ett interkulturellt angreppssätt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Elin Engström; Azin Valiollah Kohan; [2021]
  Nyckelord :TQM; Culture; Organizational Culture; Business Culture; National Culture; Remuneration Systems; Motivation.; TQM; Kultur; Organisationskultur; Affärskultur; Nationalkultur; Belöningssystem; Motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: I den globala ekonomin blir servicekvalitet allt viktigare och företagen på den internationella konkurrensutsatta marknaden behöver erbjuda överlägsen service för att överleva. Kvaliteten på service är det som mäter prestationens utfall. LÄS MER

 2. 2. Vad är motiven bakom godstransportföretags miljöarbete? : En kvalitativ studie om varför godstransportföretag väljer att implementera ett miljöarbete.  

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tove Andersson; Deniz Demhat; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Världens befolkning fortsätter att växa vilket i sin tur leder till att konsumtionsmönster  förändras, där varor från detaljhandeln och inte minst E-handeln, har kommit att öka markant. Detta har i sin tur lett till att godstransporterna ökat, där de nu står för en stor del av de totala utsläppen. LÄS MER

 3. 3. Virtuellt ledarskap under en kris : En kvalitativ studie om Region Västernorrland

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Marie Rylander; Mabrilla During; [2021]
  Nyckelord :kris; krishantering; krisledarskap; ledarskap; ledarstilar; virtuell kommunikation; virtuellt ledarskap; Covid-19;

  Sammanfattning : Syfte och problemformulering: Krisen Covid-19 tvingade många organisationer att omorganisera sina verksamheter på kort tid, vilket har lett till många förändringar. Krisen har också gjort att många organisationer behövt förändra sina arbetsätt till det mer virtuella. LÄS MER

 4. 4. Normer om kvinnan och kvinnokroppen på Instagram : En kvalitativ studie av Bianca Ingrossos och Angelica Blicks självpresentation i bild

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Bergström; Moa Eklund Lindgren; [2021]
  Nyckelord :influencer; normer; Instagram; självpresentation; postfeminism;

  Sammanfattning : Syfte och problemformulering: Syftet med studie är att undersöka hur normer om kvinnor och kvinnokroppen (re)konstrueras i kvinnliga influencers självpresentation i bild på Instagram. Studien undersöker detta utifrån fallet Bianca Ingrosso och Angelica Blick. LÄS MER

 5. 5. Among Us på Twitch : underhållande marknadsföring

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Caroline Svensson; Victor Simon Svenfelt; [2021]
  Nyckelord :Twitch; marknadsföring; livestreaming; videospel; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats är författad av Caroline Svensson och Victor Svenfelt för fortsättningskursen i Medie- & kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet. Among Us på Twitch - underhållande marknadsföring undersöker hur videospelet Among Us kunde bli ett av 2020 populäraste videospel och vilken roll den sociala medieplattformen Twitch spelade i det hela. LÄS MER