Sökning: "träprojekt"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet träprojekt.

 1. 1. Kostnadsjämförelse mellan betong och korslimmat träsystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Julia Magnusson; Joel Jönsson Bremberg; [2022]
  Nyckelord :KL-trä; betong; stommaterial; byggkostnader; tidsperspektiv; byggnadsmetoder; kostnadseffektivitet; CLT; concrete; framework material; building costs; time perspective; building method; cost efficiencies; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this master´s thesis is to identify costs, time perspective and other differences between the building methods for apartment building made of CLT and concrete frameworks. This master´s thesis also aims to increase the general knowledge of apartment buildings made of CLT-frameworks costs and to investigate if CLT-frameworks can be a cost-efficient building method. LÄS MER

 2. 2. Kunskapen och inställningen till användning av trä som stommaterial: Den geografiska spridningen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Agnes Johansson; Oscar Pettersson; [2019]
  Nyckelord :träbyggnad; träprojekt; höghus; trä; stommaterial; kunskap; inställning;

  Sammanfattning : Regeringen och byggbranschen har mål för att uppnå ett klimatneutralt byggande där materialet trä framställs som en viktig del. Samtidigt indikerar statistik på att trästommar är i ett underläge i jämförelse med andra stommaterial och att andelen lägenheter i flerbostadshus medträstommar skiljer sig åt geografiskt. LÄS MER