Sökning: "Agnes Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Agnes Johansson.

 1. 1. Football for Life, så mycket mer än bara fotboll

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Agnes Johansson; Eric Sandgren; [2019]
  Nyckelord :Positive youth development; Teaching Personal and Social Responsibility; Football for Life; FC Rosengård; ungdomar; Life skills;

  Sammanfattning : FC Rosengård bedriver flertalet sociala projekt. Ett av dessa projekt är Football for Life som i Sydafrika har som målsättning att stärka unga kvinnors självbild och rättigheter. LÄS MER

 2. 2. "Det är aldrig acceptabelt att utöva våld mot en partner, om inte..."

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Agnes Johansson; Zoraya Östholm; [2019]
  Nyckelord : Dating violence attitudes adolescents sexual abuse physical abuse knowledge of the law ;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka ungdomars attityder gällande fysiskt samt sexuellt våld i en känslomässig relation samt deras kännedom om samtyckeslagen och grov kvinnofridskränkning. För att kunna besvara syftet har enkäter delats ut på gymnasieskolor i Malmö vilka ungdomar i åldrarna 16 till 19 år har besvarat. LÄS MER

 3. 3. Kunskapen och inställningen till användning av trä som stommaterial: Den geografiska spridningen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Agnes Johansson; Oscar Pettersson; [2019]
  Nyckelord :träbyggnad; träprojekt; höghus; trä; stommaterial; kunskap; inställning;

  Sammanfattning : Regeringen och byggbranschen har mål för att uppnå ett klimatneutralt byggande där materialet trä framställs som en viktig del. Samtidigt indikerar statistik på att trästommar är i ett underläge i jämförelse med andra stommaterial och att andelen lägenheter i flerbostadshus med trästommar skiljer sig åt geografiskt. LÄS MER

 4. 4. Gränslöshet i arbetslivet - En undersökning om hur fastighetsmäklare upplever och hanterar det gränslösa arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Johansson; Agnes Waller; [2019]
  Nyckelord :Boundless work; flexibility; integration; segmentation; segmentation strategies; work related stress; work life balance; competition.;

  Sammanfattning : Technological development has made working conditions more digital in today’s society, where the use of wireless aids has removed boundaries creating a more flexible working environment. Individuals now have the ability to decide for themselves about when, where and how ones work should be performed. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen vid fysisk aktivitet hos vuxna med diabetes typ 1

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Agnes Johansson; Malin Enell; [2019]
  Nyckelord :Blog; diabetes; self-care; content analysis; motivation; planning; support; Blogg; diabetes; egenvård; innehållsanalys; motivation; planering; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: En person som lever med den autoimmuna sjukdomen diabetes typ 1 har ansvaret att kontrollera plasmaglukosnivån och administrera insulininjektioner dagligen. Är en person med diabetes typ 1 fysiskt aktiv krävs justeringar av insulin samt anpassning av kolhydrater. LÄS MER