Sökning: "ekonomihögskolan i Lund"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden ekonomihögskolan i Lund.

 1. 1. Tillverkad av vem?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linus Erlandsson Bratt; Johan Eriksson; Aisha Mossberg; [2017]
  Nyckelord :Country of Origin; Country of Manufacture; Country of Brand; Country of Design; Country of Ownership; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Tillverkad av vem? Seminariedatum: 2017-06-01 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i Marknadsföring, 15 HP Författare: Linus Bratt, Johan Eriksson, Aisha Mossberg Handledare: Annette Cerne Fem nyckelord: Country of Origin, Country of Manufacture, Country of Brand, Country of Design, Country of Ownership Syfte: Att förstå hur studenter vid Ekonomihögskolan på Lunds Universitet uppfattar COO begreppen, samt om deras bild av svenskt och svenska företag går ihop med den faktiska företagsstruktur som de tre exempelföretagen som studien utgått ifrån har. Metod: Studien har utgått från en kvantitativ metod med en positivistisk syn och den ontologiska ståndpunkten objektivism. LÄS MER

 2. 2. Employer Branding i offentlig sektor: Initial påverkan av imagearbete för rekrytering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Carlsson; Vincent Janér; Fredrik Halling; [2017]
  Nyckelord :Employer Branding; Brand Image; Brand Personality; Organisatorisk Legitimitet; Fokusgrupper; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa ökad förståelse för hur nya image- och varumärkesbyggande aktiviteter initialt påverkar statliga arbetsgivares rekryteringsförutsättningar. Metod: En kvalitativ tvärsnittsstudie har genomförts med ett hermeneutiskt förhållningssätt. LÄS MER

 3. 3. Leverera på LinkedIn och Försköna på Facebook - En kvalitativ studie om hur ekonomistudenter framställer sig själva på sociala medier i karriärsyfte

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Stenbeck; Alice Hedlund; Nicoline Emnell; [2016]
  Nyckelord :Goffman; symbolisk interaktionism; consumer empowerment; Consumer Culture Theory; sociala medier; identitet; karriär; Facebook; LinkedIn; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att genom intervjuer undersöka hur ekonomistudenter resonerar kring sin personliga, karriärorienterade identitetsskapande på sociala medier med utgångspunkt i teorier kring Consumer Culture Theory, symbolisk interaktionism och consumer empowerment. Studiens syfte uppnås med en kvalitativ metod samt ett fenomenologiskt och hermeneutiskt förhållningssätt. LÄS MER

 4. 4. Minskad miljöpåverkan genom visualisering av förbrukning i inomhusmiljö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Christian Kuijer Andersen; [2016]
  Nyckelord :Interaktionsdesign; minska miljöpåverkan; hållbarhet; gränssnitt; system; global uppvärmning; smiley; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Med ett grafiskt gränssnitt kan man illustrera energiförbrukning och göra människor medvetna om deras energiförbrukning och miljöpåverkan. Medeltemperaturen på Jorden ökar och ska vi kunna leva kvar på jorden måste människan minska sin miljöpåverkan. LÄS MER

 5. 5. Framgångsfaktorer vid företagsförvärv: en fallstudie av Vismas förvärv av Mamut

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Carlsson; Joel Persson; Jonas Berndtsson; Martin Klang; [2014]
  Nyckelord :Företagsförvärv Förvärvsstrategi Synergieffekter Företagsintegrering Företagskultur; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att identifiera förutsättningarna för framgångsrika förvärvsstrategier; vilken typ av företag köps upp, vilka synergier som eftersträvas och hur uppkomna problem hanteras. Studien tillämpas på mjukvarubranschen eftersom den utmärks av en hög grad av rörlighet inom och mellan företag, och vi förväntar oss därför att hitta särskilt intressanta fall inom denna bransch. LÄS MER