Sökning: "Google"

Visar resultat 1 - 5 av 1696 uppsatser innehållade ordet Google.

 1. 1. Barns erfarenheter av att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa : En litteraturstudie baserat på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Natalie Larsson; Eleni Vairaktaridou; [2023]
  Nyckelord :Barn till förälder med psykisk ohälsa; självbiografi; psykisk ohälsa; barnperspektiv; uppväxt;

  Sammanfattning : The purpose regarding this literature study is to illustrate children’s experiences of growing up with a parent suffering with mental illness. This literature study will investigate how these experiences are described based on eight autobiographies, where two of these are sequels, collected from the databases libris, libsearch Malmö University and google. LÄS MER

 2. 2. En kartläggning av konservativ behandling vid trochanterrelaterad smärta : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emma Edenbert; [2023]
  Nyckelord :trochanterit; bursit; träning; gluteus medius; trochanter major;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trochanterrelaterad smärta anses bero på en bursit eller tendinopati i musklerna gluteus medius eller minimus. Smärtan uppstår när gluteal muskulatur pressas samman mot trochanter major av tractus iliotibialis när höften förs i en adduktion. Konservativ behandling är den primära behandlingsformen. LÄS MER

 3. 3. Seamster, Sewer And Sewist : The Titles For Those Who Sew From 1470 To 2022

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Tora Tendal; [2023]
  Nyckelord :English Linguistics; Etymology; Sewing; Seamster; Tailor; Sewer; Seamstress; Dressmaker; Sewist; Work title; Professional; Hobby;

  Sammanfattning : This corpus study has focused on the titles used by those who sew as a hobby, primarily on the six most frequently used ones. The corpora used are Early English Books Online, Google Books Ngram Viewer and a corpus compiled in SketchEngine. The research also looked at the etymology and how their meanings might have changed from 1470 to 2022. LÄS MER

 4. 4. Andra världskriget i läroböcker: Hur olika länder minns och berättar historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Erik Ekeroth; Fabian Rekstad; [2023]
  Nyckelord :Belarus; Foundation; Narratives; National identity; Nation building; Resistance; Russia; Suffering; Ukraine; World War II; Andra världskriget; Belarus; Enande; Lidande; Motstånd; Narrativ; Nationell identitet; Nationsbyggande; Ryssland; Ukraina;

  Sammanfattning : According to Skolverket the aim of history as a subject is to teach the students about different narratives in history. The purpose of this overview is to analyze and compare what earlier research tells us about how World War II is portrayed in textbooks in Russia, Belarus and Ukraine. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Motivation, Job Satisfaction and Job Security on Employee Retention: A Quantitative Research

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Rida Salim; Usman Mushood; [2022]
  Nyckelord :Employee Retention; Motivation; Job Satisfaction; Job Security; Impact; Pakistan; Correlation;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis was to examine the relation between employee retention and its three variables namely motivation, job satisfaction, and job security of employees in a Pakistani organization named Varioline Intercool. The case study and deductive approach was used to conduct this study. LÄS MER