Sökning: "trötthet i vård-och omsorg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden trötthet i vård-och omsorg.

 1. 1. Mellanchefers upplevelse av deras yrkesroll inom en byråkratisk organisation : med särskild fokus på krav, kontroll och stöd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lyta Blerina; Patel Radhika; [2022]
  Nyckelord :Middle managers; requirements; demand; support; room for maneuver; Mellanchef; krav; kontroll; stöd; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Fokus för den kvalitativa studien är att undersöka mellanchefers upplevelse inom vård och omsorg i en byråkratisk organisation med särskild fokus på krav, kontroll och stöd. Vi har intervjuat 8 enhetschefer som jobbar inom en byråkratisk organisation, respondenterna har svarat på frågor gällande vilka upplevelser de har kring deras arbetssituation. LÄS MER

 2. 2. Att inte räcka till : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av kommunikation med patienter med intellektuell funktionsnedsättning och svår kommunikationsnedsättning.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Mirela Eklund; Alexander Atle; [2021]
  Nyckelord :Nursing; experience; communication; intellectual disability; communication impairment; Sjuksköterskor; upplevelse; kommunikation; intellektuell funktionsnedsättning; kommunikationsnedsättning.;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Kommunikationen med patienten utgör en vital del i sjuksköterskans arbete och en förutsättning för god omvårdnad. Kommunikation mellan patient och sjuksköterska grundas på sjuksköterskans upplevelse och patientens delaktighet och sjuksköterskor möter patienter med intellektuell funktionsnedsättning i sitt dagliga arbete. LÄS MER

 3. 3. Personalens strategier för att hantera riskerna med trötthet inom den sociala vård- och omsorgsbranschen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Farida Saifeeva; [2019]
  Nyckelord :fatigue risk management; fatigue proofing strategies; fatigue in welfare ockupations; strategier mot trötthet; risker vid trötthet; trötthetshantering; trötthet i vård-och omsorg;

  Sammanfattning : Trötthet är en av de vanligaste orsakerna för en hög sjukskrivning och jobbfrånvaro inom vård - och omsorgsbranschen (Arbetsmiljöverket, 2018). Enligt forskning är extrem trötthet (fatigue) också en faktor för en högre olycksrisk i arbetet. LÄS MER