Sökning: "strategier mot trötthet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden strategier mot trötthet.

 1. 1. Kvinnors erfarenheter av fatigue under och efter bröstcancerbehandling : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Rudemyr; Susanna Sims; [2019]
  Nyckelord :Behandling; Bröstcancer; Erfarenheter; Fatigue; Lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund För kvinnor är bröstcancer den vanligaste cancerformen och står för en tredjedel av alla cancerformer i Sverige. Prognos för överlevnad har ökat de senaste tio åren genom effektivare behandlingsmetoder, diagnostik samt införandet av screeningprogram. LÄS MER

 2. 2. Personalens strategier för att hantera riskerna med trötthet inom den sociala vård- och omsorgsbranschen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Farida Saifeeva; [2019]
  Nyckelord :fatigue risk management; fatigue proofing strategies; fatigue in welfare ockupations; strategier mot trötthet; risker vid trötthet; trötthetshantering; trötthet i vård-och omsorg;

  Sammanfattning : Trötthet är en av de vanligaste orsakerna för en hög sjukskrivning och jobbfrånvaro inom vård - och omsorgsbranschen (Arbetsmiljöverket, 2018). Enligt forskning är extrem trötthet (fatigue) också en faktor för en högre olycksrisk i arbetet. LÄS MER

 3. 3. Resistens hos hästens små blodmaskar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emilia Horn; [2018]
  Nyckelord :små blodmaskar; strongylider; Cyathostominae spp; häst; resistens; behandling; kontrollmetoder;

  Sammanfattning : Hästens små blodmaskar är hästens vanligaste endoparasiter. Sjukdom är vanligen asymtomatisk, men vid hög parasitbörda kan diarré, plötslig viktminskning, trötthet och svaghet ses. Hästarna kan också drabbas av larval cyathostominos som orsakas av ett massutträde av larver ur tarmslemhinnan och som i värsta fall kan leda till döden. LÄS MER

 4. 4. När blir pianospel motiverande? : en studie om inre och yttre motivation i pianoundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Karmela Ivsinovic; [2017]
  Nyckelord :aktionsforskning; motivation; Self-Determination Theory; musikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som motiverar till pianospel under lektionstid samt vilken typ av motivation som framträder. Den undersöker även olika strategier för att som lärare kunna motivera sin elev i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. ”Som en urvriden disktrasa”- Patienters upplevelser av cancerrelaterad fatigue

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Anna Klingvall; Emma Malmberg; [2011]
  Nyckelord :cancerrelaterad fatigue; kvalitativ; upplevelse; patient;

  Sammanfattning : Fatigue är det vanligaste symtomet vid cancer och innebär onormal trötthet och utmattning. Symtomet påverkar människan både fysiskt, psykiskt och leder till minskad livskvalitet. I samband med cancer benämns symtomet som cancerrelaterad fatigue, CRF. LÄS MER