Sökning: "transkribering"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade ordet transkribering.

 1. 1. Orgelperspektiv på Trollflöjten. Att understryka Wolfgang Amadeus Mozarts symbolspråk i sångspelet Trollflöjten med registreringar på orgeln.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Louise Jansson; [2022-02-22]
  Nyckelord :Mozart; Trollflöjten; transkribering; symbolspråk; orgel; sångspel; libretto; klaverutdrag; orkesterpartitur; talmystik; frimurare; upplysningstiden;

  Sammanfattning : I det här självständiga arbetet har jag undersökt hur jag genom transkriberingar för orgel kan arbeta med symbolik som Mozart förmedlar i sångspelet Trollflöjten. Jag har använt mig av en processorienterad metod. LÄS MER

 2. 2. De kommunikativa stödfunktionerna i förskolan : En kvalitativ studie av förskollärares arbetssätt med kommunikativa stödfunktioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :All-Florette Baganzicaha; Bita Baranzehi; [2022]
  Nyckelord :Stödfunktioner; Kommunikation; Inkludering; Observation; Sociokulturella teorin.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie hade till syfte att undersöka förskollärarnas arbete med de kommunikativa stödfunktioner som finns i det språkliga arbetet. Förskollärarnas förhållningssätt togs till hänsyn för att få ett mer tydligt svar till de olika forskningsfrågor som var avsedd för denna studie. LÄS MER

 3. 3. En utvärdering av tjänster för taligenkänning och textsammanfattning och möjligheter att skapa undertexter i filmer.

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Linus Kjerrström; Hoang Pham Huy; [2022]
  Nyckelord :NLP; text summarizer; speech recognition; natural language; NLP; textsammanfattning; taligenkänning; naturliga språk;

  Sammanfattning : Att skapa undertexter till filmer är idag ett hantverk som är en tidskrävande process. Företaget Firstlight Media textar cirka 200 filmer per vecka helt manuellt och var av en film tar cirka 4–6 timmar att färdigställa. Skulle man kunna automatisera delar av processen för att undertexta filmer finns det möjlighet att spara resurser. LÄS MER

 4. 4. Språkets inverkan på matematik : En studie om hur lärare bemöter och arbetar med elever med diagnosen språkstörning under matematiklektioner.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Catharina Danielsson; Caroline Haag; [2022]
  Nyckelord :anpassningar; bemötande; kommunikation; matematikundervisning; språkstörning; ökade kunskaper;

  Sammanfattning : Ett begrepp som under senare år uppmärksammats inom skolans värld är begreppet språkstörning. Språkstörning i kombination med matematiska dilemman är huvudämnet i denna studie. Vi använde en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer genomfördes med tolv verksamma lärare inom årskurs 1-6. LÄS MER

 5. 5. Barns inflytande i förskolan - är det möjligt? : En studie av förskollärares policy enactment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Charliana Stjernlöf; Emma van der Kaa; [2022]
  Nyckelord :Barns inflytande; Förskola; Förskollärare; Läroplanen för förskolan; Policy enactment;

  Sammanfattning : Läroplanen för förskolan är tydlig med att barn har rätt till delaktighet och inflytande.Vid tolkning och konstruktion av uppdraget barns inflytande framträder flera motsättningar, och för att uppnå syftet att synliggöra förskollärares tolkning och tillämpning av barns inflytande undersöker vi frågeställningen “Hur iscensätter förskollärare sitt uppdrag att ge barn inflytande?”. LÄS MER