Sökning: "Fastighet och finans"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Fastighet och finans.

 1. 1. Lokalisering av huvudkontor bland Sveriges största företag : En studie om drivkrafter som förklarar huvudkontorens lokalisering

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rebecca Jarlheden; Lovisa Larsdotter; [2019]
  Nyckelord :Branschtillhörighet; drivkraft; flytt; huvudkontor; inflyttningar; lokalisering; skatter; storlek; utflyttningar; ägarförändringar; ägarstruktur;

  Sammanfattning : Utflyttningar av huvudkontor ökade kraftigt i Sverige under slutet av 1990-talet och medförde en stor debatt i det svenska näringslivet. Ämnet fick även ökad uppmärksamhet i ekonomisk forskning eftersom det befarades leda till långsiktiga negativa effekter för samhället. LÄS MER

 2. 2. Statistisk undersökning av utdelningar : En jämförelse mellan olika branscher i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Sina Mozayyan; Wilmer Löfgren; [2017]
  Nyckelord :Utdelning; Direktavkastning; Regressionsanalys; Statistiska tester; Signaleringsteori; Agentteori; Irrelevansteori;

  Sammanfattning : Varje år delar aktiebolag i Sverige ut stora summor pengar i formav aktieutdelningar. Storleken på ett företags utdelningar anses blandmånga aktiesparare vara en viktigt faktor då de avgör om de ska köpaaktier i företaget. LÄS MER

 3. 3. AHP applicerat på fastighetsköp i Spanien : En tillämpning av Analytical Hierarchy Process och en överblick av spanska regler kring fastighetsköp som EU-medborgare

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Evelina Krantz; [2017]
  Nyckelord :AHP; Valencia; Spain; Property; Economy; Finance; Investment; AHP; Valencia; Spanien; Fastighet; Ekonomi; Finans; Investering;

  Sammanfattning : Den spanska fastighetsmarknaden är på uppgång då fastighetspriserna ökar igen efter den globala finanskrisen 2008. Den här uppsatsen syftar både till att lösa ett fabricerat investeringsproblem med hjälp av AHP, Analytical Hierarchy Process, och till att undersöka hur processen av ett fastighetsköp som EU-medborgare kan se ut gällande lagar och regler. LÄS MER

 4. 4. Aktiemarknaden och makroekonomiska variabler : en studie på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Louise Ernberg; Sofia Beckman; [2015]
  Nyckelord :Aktiemarknaden; Branschindex; Fundamentalanalys; Gordons Formel; Regressionsanalys; Stockholmsbörsen; Makroekonomiska variabler.;

  Sammanfattning : Aktiekursen påverkas av en rad olika faktorer, allt från spekulationer- till nationella och internationella händelser. Många tidigare studier har genomförts för att undersöka i vilken utsträckning olika centrala makroekonomiska variabler påverkar aktiekursen, de flesta i USA och Asien. LÄS MER

 5. 5. Reporäntans påverkan på aktiekursen : En eventstudie om hur reporänteförändringar påverkar den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Matilda Kabraiel; Sandra Yildirim; [2015]
  Nyckelord :Federal Funds Rate; Event Study; Abnormal Return; Cumulative Abnormal Return; Efficient Market Hypothesis; Stock Price; Discount Rate; Herd Behavior; Behavioral Finance; Reporänta; Eventstudie; Abnormal Avkastning; Kumulativ Abnormal Avkastning; Effektiva Marknadshypotesen; Aktiekurs; Diskonteringsränta; Flockbeteende;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka om Riksbankens tillkännagivanden av reporänteförändringar har en effekt på den svenska aktiemarknaden, samt om det råder skillnader mellan fyra branscher i Stockholmsbörsen. Studien syftar även till att undersöka om det kan urskönjas en skillnad mellan branschernas räntekänslighet. LÄS MER