Sökning: "uppsats om mamma"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden uppsats om mamma.

 1. 1. "Man ångrar aldrig ett barn" : En kritisk analys av diskurser kring moderskap på chattforumet Familjeliv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rebecka Larsdotter; Carolina Jonsell; [2021]
  Nyckelord :Motherhood; regret; regretting motherhood; Familjeliv; Moderskap; ånger; ångra moderskap; Familjeliv;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att utforska hur mödrar som upplever ånger och tvivel i samband med att vara mamma blir bemötta. Hittills har undersökningar relaterade till ämnet främst analyserat olika chattrådar, men ingen från en svensk kontext. LÄS MER

 2. 2. Familjen annorlunda? –en text- och bildanalys av normbrytande familjekonstellationer i bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alexandra Andrade; Edith Olsson; [2020]
  Nyckelord :Familjekonstellationer; regnbågsfamiljer; barnlitteratur; bilderböcker.;

  Sammanfattning : I vår uppsats analyserar vi regnbågsfamiljer och deras framställning där vi utgår från två bilderböcker: Malins mamma gifter sig med Lisa och Noras pappor ska gifta sig – med varandra!.Syftet med vår uppsats är att undersöka hur familjekonstellationer utanför normen framställs i bilderböcker. LÄS MER

 3. 3. Mamma, pappa & barn : En kritisk diskursanalytisk studie av Försäkringskassans broschyrer 2000–2018

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Isabelle Barret; [2020]
  Nyckelord :Försäkringskassan; critical discourse analysis; parental insurance; norms; Försäkringskassan; kritisk diskursanalys; föräldraförsäkring; normer;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka normer och diskurser som konstrueras kring föräldrar i Försäkringskassans broschyrer om föräldraförsäkring. Uppsatsens fokus är att undersöka hur föräldrar framställs i utvalda delar av broschyrerna och hur detta har förändrats mellan år 2000, 2010 och 2018. LÄS MER

 4. 4. Jag frågade mamma ”när ska vi skaffa lianer hemma?” När jag såg beundransvärt och nyfiket på orangutangerna på Borås djurpark när dom slängde sig och lekte i lianerna. För en apa ville jag och skulle jag bli.

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :jesper thour; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats om mitt konstnärskap har jag försökt förenkla det jag håller på med så att jag kan beskriva det i text, vilket jag egentligen inte vill ska kunna göras. I min konst, eller i allas konst, finns det nånting annat än det vi kan säga och berätta i ord. Så ska det få vara. LÄS MER

 5. 5. Den närvarande modern : En analys av moderskap och modrande i skönlitterär kontext

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Berglund; [2019]
  Nyckelord :moderskap; modrande; litteraturvetenskap; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Vilken är kvinnans roll i samhället? Är hon, även nu på 2000-talet, främst ämnad att vara en modersfigur? Den normativa tanken om att kvinna är synonymt med moder tycks vara något som fortfarande till stor del lever kvar i dagens samhälle. Men måste varje kvinna älska sina barn och vara närvarande i deras liv?De tre böcker jag valt att undersöka i min uppsats behandlar alla på ett eller annat sätt den närvarande modern. LÄS MER