Sökning: "urtag"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet urtag.

 1. 1. Infästningar för korslimmat trä : Tänkbara infästningar för ett 22-våningshus i KL-trä samt deras styvheters betydelse för de horisontella deformationerna

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Freja Elgerud; Isabel Sandström; [2017]
  Nyckelord :CLT; self-tapping screws; slip modulus; stiffness; horizontal displacements; RFEM; KL-trä; självborrande skruvar; förskjutningsmodul; styvhet; horisontella deformationer; RFEM;

  Sammanfattning : Intresset för flervåningshus i trä ökar stadigt. Trä är ett lätt och mjukt material vilket är problematiskt med avseende på stomstabilisering och horisontella deformationer. LÄS MER

 2. 2. Bärförmåga för KL-trä med urtag - Provning och beräkningsmetoder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Axel Friberg; [2017]
  Nyckelord :kl-trä; korslimmat; massivträ; korslimmat massivträ; korslimmat trä; urtag; clt; cross-laminated timber; notch; provning; beräkningsmetod; eurokod; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Cross-laminated timber (CLT) is a wood material that is often used as load-carrying element in multi-storey buildings (with more than two floors) with wooden frame. Sometimes it is necessary to make notches in load-carrying elements in order to create space for installations. Today there are no instructions regarding how to design CLT in Eurocode. LÄS MER

 3. 3. Spricklast för dragbelastat trä med sektionsändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik

  Författare :David Kinsella; Erik Gottsäter; [2014]
  Nyckelord :sektionsändring; urtag; trä; brottmekanik; noduppsläppning; kohesiv zon; verifiering genom provning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : On occasion, structural wooden members in tension feature a sectional alteration in the form of a notch. In spite of being a highly inhomogeneous and anisotropic material, as an approximation wood may be modelled as homogeneous and orthotropic. LÄS MER

 4. 4. Structural behavior of notched glulam beams reinforced by means of plywood and FRP.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Maha Fawwaz; Adnan Hanna; [2012]
  Nyckelord :glued laminated timber; glulam; notch; finite element analysis; FRP; reinforcement;

  Sammanfattning : Nowadays, timber is widely used in construction industry thanks to its availability and good properties. The use of solid (sawn) timber is not always proper since it is only available up to certain dimensions. Therefore, the so-called Engineered WoodProducts (EWPs) have been introduced to cope with the different design needs of structures. LÄS MER

 5. 5. ALTERNATIVT POLYMERMATERIAL FÖR RÖRHÅLLARE

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för naturvetenskap och teknik

  Författare :Alexander Pettersson Fryxell; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här arbetet har utförts hos Atlas Copco AB i Örebro. Arbetet innebar att komma med nya idéer till hur så kallade segment kan utformas. Segment är en kropp av gummi som har urtag där borrstänger kan lagras. Resultatet av arbetet blev att ett alternativt material i armerad PTFE kunde presenteras. LÄS MER