Sökning: "villastad"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet villastad.

 1. 1. Nationalromantik - en internationell trend

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Peter Ivarsson; [2017-10-04]
  Nyckelord :1890-1920; built environments; Erik Dahlbergsgatan; national romanticism; Utbynäs villastad;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2017, 180 hpGrundnivå2017:7.... LÄS MER

 2. 2. Kommunal platsmarknadsföring och invånarnas roll : En studie om Knivsta kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Åhlin Adam; [2017]
  Nyckelord :Platsmarknadsföring; invånarnas roll; Knivsta kommun; image; identitet;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar kommunal platsmarknadsföring med utgångspunkt i Knivsta kommun. Flera teorier om platsmarknadsföring tas upp. Bland annat om invånarnas betydande roll i platsmarknadsföringen och tidigare exempel på lyckade och mindre lyckade platsmarknadsföringskampanjer. LÄS MER

 3. 3. Trolland

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Elina Terese Jansson; [2017]
  Nyckelord :Förskola; Solna; Tove Jansson; Massivträ; Pyramidtak; Trapplopp; Sekvens; Sagor;

  Sammanfattning : Sagor har under alla tider varit verktyg för att underhålla, inspirera och utbilda speciellt barn. För många av oss har sagan spelat en central och viktig roll i vår uppväxt och från dom har vi minnen som aldrig försvinner. Vi minns rytmen i texten, färgerna i bilden eller personen som berättade dom. LÄS MER

 4. 4. Investering i Logistikfastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jacob Ibrahim; Andreas Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Logistics node; Growth node; Kilenkrysset; Real Estate Investment; Industrial park of Rosersberg; Investment Strategy; Fastighetsinvestering; Rosersbergs Industriområde; Investeringsstrategi;

  Sammanfattning : Denna uppsats kretsar kring beslutsfattande och metodik vid fastighetsinvesteringar i potentiella tillväxtnoder. Då fastighetssektorn är så omfattande har vi valt att avgränsa oss till en speciell typ av fastigheter, närmare bestämt logistikfastigheter. LÄS MER

 5. 5. Studier i torn : - En inventering, sju omvandlingar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

  Författare :Lily Huang; Elisabeth Farías; Joseph Laster; [2013]
  Nyckelord :Torn; Bologna; Omvandling; Inventering; Grupparbete; Arkitektur; Konstnärligt forskningsprojekt; Research; Typologi; Arketyp; Medeltid; Stockholm; Stadsrum; Kvartersstad; Smalhusområde; Skivhusområde; Punkthusområde; Villastad; Naturlandskap; Vattenrum; Teori; Aldo Rossi;

  Sammanfattning : Vårt examensarbete är ett konstnärligt forskningsprojekt som omfattar en inventering på över hundra torn från det medeltida Bologna samt en studie i hur torn som typologi förändras och transformeras beroende på kontext. Avsikten med vår studie är att skapa djupare förståelse för de historiska tornen i Bologna samt diskutera frågan om typologi som designmetod. LÄS MER