Berättelsen om varumärkesambassadörer -En studie om storytelling som ett internt verktyg för att få personalen på Systembolaget att "leva" varumärket

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Serviceföretag är beroende av att frontlinjepersonalen kan infria varumärkeslöftena i mötet med kunden. En förutsättning för att kundens förväntningar ska uppfyllas är att budskapen i den interna och den externa kommunikationen överensstämmer. Storytelling är ett effektivt marknadsföringsverktyg för att få värderingarna att genomsyra frontlinjepersonalens agerande samtidigt som berättelserna förmedlar företagets budskap till kunderna. Det starkt värderingsstyrda Systembolaget lindar in sina värderingar i berättelser. Genom berättelserna sätts de in i en kontext som underlättar för personalen att relatera till värderingarna och agera i enlighet med dem. Genom att beakta den interna nyttan med storytelling kan således serviceföretag få en personalstyrka av varumärkesambassadörer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)