”Är det någon som känner igen sig?” : En kvalitativ studie om barns upplevelser av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Barn till personer med psykisk problematik är en grupp som fått relativt lite uppmärksamhet i samband med förälderns insjuknande. Få studier beskriver hur deras tankar gått under tiden deras föräldrar varit sjuka. Denna studie syftar till att undersöka hur barn beskriver sina upplevelser av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder. Genom att granska barns egna beskrivningar på hemsidan kuling.nu kan en organisk bild av erfarenheter, toppar och dalar samt känslor skapa en bild av en vardag få människor pratar öppet om. 41 inlägg publicerade mellan år 2016 och år 2010 granskades genom en kvalitativ konventionell innehållsanalys. Några av de resultat som kan utläsas visar att barnens upplevelser kan få följder såsom ensamhet, mental ohälsa eller utveckling av destruktiva hanteringsstrategier. Genom att söka sig till internetforum finner de gemenskap, kan få information om sjukdomar och kanske hjälp med att bearbeta sina upplevelser. Känslan av att vara den enda personen i hela världen som har en annorlunda förälder kan reduceras eller elimineras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)