Sökning: "dynamisk vägledning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden dynamisk vägledning.

 1. 1. Microsoft Kinect för utrymning i smarta byggnader

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Fredrik Pettersson; Karolina Lundh; [2017]
  Nyckelord :Microsoft Kinect; utrymning; dynamisk vägledning; rörelsemönster; rök; infrarött ljus; riskreduktion; smarta byggnader; evacuation; dynamic way-finding; movement patterns; smoke; infrared light; risk reduction; smart buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In large and/or complex buildings, which can contain a lot of people, it’s important to ensure that evacuation in case of fire or other threats can be performed safely. In this report, the possibility to use Microsoft Kinect v2 for evacuation is examined to determine whether it can be used to provide dynamic crowd management systems and rescue services with information. LÄS MER

 2. 2. Att vara eller icke vara. Karriärvägledning inom Ilula FDC, Tanzania

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Valentina Ahmeti; Ann-Christine Nyström; [2017]
  Nyckelord :Faktorer; Ilula FDC; Karriärvägledning; Tanzania; Yrkesutbildning;

  Sammanfattning : Vårt valda undersökningsområde är Ilula Folk Development College, FDC, i Tanzania där det idag inte finns någon utbildad personal inom karriärvägledning. Ett problem som vi stött på under vår forskning om karriärvägledning i Tanzania är avsaknaden av utbildad personal, att området är relativt nytt och att det finns behov av mer forskning om det relativt outforskade området - karriärvägledning i Tanzania. LÄS MER

 3. 3. Hur skall en ishallsvägg byggas? : Fuktrisker och mögelanalys

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Shather Yousif; Amir Douglah; [2017]
  Nyckelord :WUFI Pro 5.1; WUFI Bio; mold growth; MU; Sd-value; vapor resistance factor; RF; vapor content; potential difference; WUFI Pro 5.1; WUFI Bio; mögelpåväxt; MU; Sd-värde; ångmotståndsfaktor; RF; ånghalt; potentialskillanden.;

  Sammanfattning : In Sweden there are many ice halls and ice halls climate differ from the usual buildings' climate, because temperatures are lower indoors than outdoors during the summer months. This results in a higher vapor content outdoors compared with indoors during the course of the year. LÄS MER

 4. 4. Olika ansvarsformer för sexualbrott mot barn i 6 kap. 13 § BrB - Med anledning av Människohandelsutredningens lagförslag i SOU 2016:42

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Persson; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; sexual offenses; sexualbrott; sexualbrott mot barn; 6 kap. 13 § BrB; strikt ansvar; strict liability; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ämnet för denna uppsats är regleringen i 6 kap. 13 § BrB, som föreskriver att även den som inte insåg men hade skälig anledning att anta att ett barn är underårigt ska dömas till ansvar. Ansvar för sexualbrott förutsätter som huvudregel att en gärningsperson har uppsåt i förhållande till att ett barn är underårigt men 6 kap. LÄS MER

 5. 5. M-kit : Ett produktutvecklingsarbete för monteringen av Anybus CompactCom

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Eleonore Glebe; Frida Nittfors; [2016]
  Nyckelord :Monteringskit;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna rapport avser ett examensarbete på kandidatnivå i Produktutveckling och innovationsledning och har genomförts på Högskolan i Halmstad. Examensarbetet har utförts i projektform under höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Projektet avser konstruktion och produktutveckling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet dynamisk vägledning.

Din email-adress: