Sökning: "Äldre och sällskapsdjur"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Äldre och sällskapsdjur.

 1. 1. Robotdjurens plats i vardagen hos personer med kognitiv sjukdom : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Arne; Lasse Simensen; [2022]
  Nyckelord :Robotics; dementia; nursing homes; person-centered care; community health nursing; Elektroniska terapidjur; kognitiv sjukdom; äldreboende; personcentrerad vård; distriktssköterska;

  Sammanfattning : Introduktion: Antalet äldre personer ökar vilket kräver anpassning av hälso- och sjukvården. Robotdjur är elektroniska gosedjur som är utvecklade för att likna sällskapsdjur och används som en omvårdnadsåtgärd hos äldre personer med kognitiv sjukdom. LÄS MER

 2. 2. Aspekterna som ett sällskapsdjur kan påverka hos äldre personers psykiska hälsa : En integrerad litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Susanne Bergkvist; Victoria Klockgärd; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Den äldre populationen ökar och de blir äldre vilket innebär stora förändringar i samhället och hälso- och sjukvården. En hög ålder påverkar bland annat den äldres psykiska hälsan där ensamhet och depression är vanliga symtom. LÄS MER

 3. 3. Geriatriska katters särskilda omvårdnadsbehov : hur omvårdnaden utförs på två svenska smådjurssjukhus, en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Maja Vestlund; Lisa Willhed; [2020]
  Nyckelord :djuromvårdnad; geriatrisk; katt; omvårdnadsbehov; senior; stationärvårdsavdelning; rådgivning;

  Sammanfattning : Som ett resultat av den ständigt ökande kunskapen och kompetensen inom djursjukvården samt människors tilltagande engagemang och emotionella investering i sina sällskapsdjur förlängs djurens liv alltmer. Däribland kattens. LÄS MER

 4. 4. Husdjurs betydelse för äldres vardagliga aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Johanna Roos; Therese Holmström; [2019]
  Nyckelord :Retired; Animals; Occupational balance; Meaning; Loneliness and Health Seniorer; Sällskapsdjur; Aktivitetsbalans; Mening; Ensamhet och Hälsa; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre människor som upplever negativa hälsoeffekter av ensamhet är kontraproduktivt och skadande för samhället. Hälsan kan påverkas av aktivitetsbalans, mening och samhörighet mellan människor och husdjur. LÄS MER

 5. 5. Värdet av att vara aktiv med sitt husdjur hos unga vuxna kvinnor med psykisk ohälsa. -En webbaserad enkätstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Hanna Gísladóttir; Manela Music; [2019]
  Nyckelord :Psykisk hälsa; psykisk ohälsa; unga vuxna kvinnor; husdjur; sällskapsdjur; husdjursägare; terapi med husdjur; aktivitetsvetenskap; aktivitet; värde; ValMO-modellen.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att husdjur bidrar till upplevelse av mening, hälsa och välbefinnande hos äldre, dock behövs studier om vilka värdeupplevelser aktiviteter med husdjur, ger yngre människor. Syfte: Undersöka vilka värdeupplevelser kvinnor med psykisk ohälsa i åldern 18–29 har av att vara aktiva med sitt husdjur, samt undersöka eventuellt samband mellan hälsa och värdedimensioner samt mellan värdedimensionerna. LÄS MER