Sökning: "ödet"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet ödet.

 1. 1. Bubble curtains with vertical tubes : A way to deter fish from hydro power intakes

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Gustav Molin; [2019]
  Nyckelord :Bubble curtain hydro power intakes fish salmon eel barrier screen deter; vattenkraft bubbelridå ridå bubblor lax ål fisk;

  Sammanfattning : This project was performed on assigment of Vattenfall R&D in Älvkarleby. The project was a first step in evaluating whether bubble curtains with vertical tubes could be suitable for diverting fish from hydro power intakes into fish passages. LÄS MER

 2. 2. Modelling and Power Optimization of a Hybrid Vehicle Refrigeration System

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Markus Sandell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with the modelling and power optimization of a vapor compression refrigeration system in a hybrid vehicle. The system consists of a compressor, a condenser, two expansion valves, an evaporator and a chiller. LÄS MER

 3. 3. Livskvalitet hos kvinnor med bröstcancer : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Järnkrok; Len To; [2017]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnor; livskvalitet; skattning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor och i Sverige drabbas 9000–10000 personer per år. Antalet som insjuknar i bröstcancer ökar för varje år och kvinnor mellan 65-74 år är den åldersgrupp som har den procentuellt största ökningen i antalet insjuknade. LÄS MER

 4. 4. Tingens lydnad och människans väntan : Nödvändighet, nåd, handling och tänkande i Simone Weils filosofi

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Victor Christola; [2017]
  Nyckelord :Weil; Simone Weil; nödvändighet; nåd; handling; tänkande; amor fati; uppmärksamhet; kärlek; rättvisa; etik; moral; epistemologi; vetenskapsteori; vetenskap; empiri; deduktion; analogi; matematik; ödet; tyngden; tyngdlagen; insikt; styrka; Homeros; Galilei; Newton; Spinoza; Winch; Leibniz; Nietzsche; Cockburn; Kate Larson; Rhees; Herakleitos; Parmenides; Lacan; Boethius; Jesus; Platon; Walter Benjamin;

  Sammanfattning : This bachelor thesis engages in a quest to understand the concepts of necessity and grace in Simone Weils thinking. The question in play, in which many more questions lie hidden, reads as follows: How does Weil understand the operations of grace in relation to the ”blind necessity” of the natural world, and what are the philosophical implications of this concept of grace? What are, for instance, given her understanding of the world as God’s creation, the metaphysical grounds for a basic human activitiy such as thinking or reflexion? A reading of Simone Weils works on necessity, grace, affliction and attention is contrasted with her thoughts on science, method and truth. LÄS MER

 5. 5. Mass flows of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in a Swedish wastewater network and treatment plant

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Linda Glimstedt; [2016]
  Nyckelord :per- and polyfluoroalkyl substances; PFAS; 6:2 FTSA; wastewater; wastewater network; wastewater treatment; WWTP; Uppsala; Kungsängsverket; per- och polyfluoroalkylerade substanser; PFAS; 6:2 FTSA; avloppsvatten; ledningsnät; avloppsnät; avloppsvattenrening; reningsverk; Uppsala; Kungsängsverket;

  Sammanfattning : Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are man-made substances that hold unique properties. They are not only oil- and water repellants but also very resistant to degradation. Due to these properties, the applications are endless and PFASs can be found in a wide range of industrial applications and commercial products. LÄS MER