Sökning: "ödet"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet ödet.

 1. 1. Vårdträdens resa i tid och tanke : en komparativ studie över tid om bakomliggande orsaker till ett landskapselements uppkomst

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Stefan Holmqvist; [2018]
  Nyckelord :Vårdträd; Folktro; Kultur; Plats; Landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : Vårdträdet är ett landskapselement som har sitt kulturella ursprung i hedniska tider av träddyrkan. Dessa träd har förts från heliga lundar in till gårdsplanerna där de har planterats för att sedan tjäna som symbol för gårdens lycka eller olycka beroende på trädets hälsa och hur behandlingen av trädet utförts. LÄS MER

 2. 2. Hoten mot grevyzebran (Equus grevyi) och bevarandearbetet av arten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma Jettel; [2018]
  Nyckelord :Grevyzebra; Equus grevyi; bevarandebiologi;

  Sammanfattning : Grevyzebran (Equus grevyi) är en av världens tre zebraarter och skiljer sig från de andra genom att de har en högre mankhöjd, tätare ränder och större öron. Grevyzebrorna har dessutom andra sociala strukturer än de flesta andra hästdjur och till skillnad från att hingstar håller harem med flera ston, är grevyzebrorna territoriella och försvarar resurser och har endast tillfälliga band med ston. LÄS MER

 3. 3. Modelling and Power Optimization of a Hybrid Vehicle Refrigeration System

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Markus Sandell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with the modelling and power optimization of a vapor compression refrigeration system in a hybrid vehicle. The system consists of a compressor, a condenser, two expansion valves, an evaporator and a chiller. LÄS MER

 4. 4. Livskvalitet hos kvinnor med bröstcancer : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Järnkrok; Len To; [2017]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnor; livskvalitet; skattning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor och i Sverige drabbas 9000–10000 personer per år. Antalet som insjuknar i bröstcancer ökar för varje år och kvinnor mellan 65-74 år är den åldersgrupp som har den procentuellt största ökningen i antalet insjuknade. LÄS MER

 5. 5. Tingens lydnad och människans väntan : Nödvändighet, nåd, handling och tänkande i Simone Weils filosofi

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Victor Christola; [2017]
  Nyckelord :Weil; Simone Weil; nödvändighet; nåd; handling; tänkande; amor fati; uppmärksamhet; kärlek; rättvisa; etik; moral; epistemologi; vetenskapsteori; vetenskap; empiri; deduktion; analogi; matematik; ödet; tyngden; tyngdlagen; insikt; styrka; Homeros; Galilei; Newton; Spinoza; Winch; Leibniz; Nietzsche; Cockburn; Kate Larson; Rhees; Herakleitos; Parmenides; Lacan; Boethius; Jesus; Platon; Walter Benjamin;

  Sammanfattning : This bachelor thesis engages in a quest to understand the concepts of necessity and grace in Simone Weils thinking. The question in play, in which many more questions lie hidden, reads as follows: How does Weil understand the operations of grace in relation to the ”blind necessity” of the natural world, and what are the philosophical implications of this concept of grace? What are, for instance, given her understanding of the world as God’s creation, the metaphysical grounds for a basic human activitiy such as thinking or reflexion? A reading of Simone Weils works on necessity, grace, affliction and attention is contrasted with her thoughts on science, method and truth. LÄS MER