Sökning: "ARA-Modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet ARA-Modellen.

 1. 1. Företagsacceleratorer i ett industriellt nätverk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :William Ribbing Dahlgren; Johannes Polland; [2018]
  Nyckelord :Industriellt närverk; Innovation; företagsaccelerator; ARA-modellen; Start-up; interaktiv innovation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur ett stort företag kan designa ett industriellt nätverk med ett acceleratorprogram och om det främjar innovation. Uppsatsen har strukturerats utifrån ARA-modellen av Håkansson & Snehota (1995). LÄS MER

 2. 2. Nätverksförändringar vid företagsförvärv : En fallstudie om Uppsalahems förvärv av Studentstaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Grill; Karin Salander; [2017]
  Nyckelord :Företagsförvärv; nätverk; leverantörer; inköp; offentlig upphandling;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur företagsförvärv påverkar det förvärvade företagets leverantörsnätverk och om dessa förändringar  även  påverkat kunderbjudandet. Studien grundar sig på en fallstudie där det tidigare privatägda bostadsbolaget Studentstaden har förvärvats av det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem. LÄS MER

 3. 3. Goda relationer – En förutsättning för morgondagens entreprenörer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elias Thalinsson Ranhagen; Josefin Norstedt; [2015]
  Nyckelord :Entreprenörskap; Relationer; ARA-modellen; Nätverk; Uppsala;

  Sammanfattning : I takt med en ökad internationalisering och hårdnad global konkurrens ställs större krav på morgondagens entreprenörer. I Uppsala kommun har den omfattande kapaciteten inom utbildning och forskning uppfattats som ett särskilt viktigt verktyg för att möta dessa utmaningar, varför studiens fokus riktas på hur de entreprenörskapsfrämjande aktörerna som existerar kring Uppsala universitet tillsammans verkar för att skapa förutsättningar för studenter och forskare. LÄS MER

 4. 4. Att ta det steget längre : En studie om hur en mindre reklambyrå utvecklar sina affärsrelationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sanne Pedersen; Marina Pynnönen; [2015]
  Nyckelord :Affärsrelationer; relationer; business-to-business; ARA- modellen; relationsutveckling; reklambyrå;

  Sammanfattning : Studien ämnar till att beskriva vilka faktorer som är betydelsefulla i utvecklandet av affärsrelationer, för en mindre reklambyrå i reklambranschen. Där följande frågeställning varit i fokus: Vilka faktorer är betydande, för den mindre reklambyrån Torbjörn & Frallan i Eskilstuna, vid utvecklandet av affärsrelationer? En kvalitativ studie har genomförts där data för att forma teorier har insamlats i form av vetenskapliga artiklar och litteratur. LÄS MER

 5. 5. Internationaliseringsprocessen för ett svenskt småföretag ur ett nätverksperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christopher Askö; [2012]
  Nyckelord :Internationalisering; internationaliseringsprocess; affärsnätverk; politiska nätverk; småföretag;

  Sammanfattning : Vid ett företags internationaliseringsprocess ställs det mot olika hinder, vilka kan vara svåra att passera. I den här studien undersöks ett svenskt småföretag för att besvara frågan om hur dessa kan nyttja sitt kontaktnätverk för att övervinna de barriärer de ställs mot vid en geografisk expansion utomlands. LÄS MER