Sökning: "Amanda Petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Amanda Petersson.

 1. 1. Att främja flerspråkiga elevers kommunikativa förmåga : En litteraturstudie om lärares möjliga tillvägagångssätt i årskurs F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ida Petersson; Amanda Junhammar; [2021]
  Nyckelord :flerspråkighet; kommunikation; transspråkande; multimodalitet;

  Sammanfattning : Samhället och skolan är idag mångkulturell, vilket innebär att många olika språk och kulturer finns representerade. Inom skolverksamheten är det därför viktigt att lärare besitter kompetens om hur de på bästa sätt kan ta vara på elevers olika språk som en resurs till lärande och kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Accelerated aging of cellulose-based composites in different climate environments : A project provided by Biofiber Tech Sweden AB

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström

  Författare :Karin Dungner; Ebba Eskner; Amanda Holst; Nina Petersson; Maria Pokosta; John Eric Roos; [2021]
  Nyckelord :Cellulose; Composites; Accelerated aging; Tensile testing; Color intensity; Polymer; Climate chamber; LDPE; Cellulosa; Kompositer; Accelererad åldring; Dragprov; Färgintensitet; Klimatkammare; Polymer; LDPE;

  Sammanfattning : This paper reviews the effects of accelerated aging with increased humidity and temperature on cellulose-based composites. The composites consist of a matrix of plastic reinforced with cellulose fibers. The company Biofiber Tech Sweden AB provided four different composites and a conventional polyolefin as reference. LÄS MER

 3. 3. När livet vänds upp och ner : En kvalitativ studie om föräldrars upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn, baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Petersson Ellen; Lindgren Amanda; [2020]
  Nyckelord :Barncancer; föräldrar; självbiografier; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar över 300 barn i cancer i Sverige. Trots att forskningen kommit långt dör fortfarande barn i cancer varje år. I samband med ett barns cancerdiagnos står också föräldrar och närstående vid sidan om som i sig genomgår ett stort trauma av ovisshet och maktlöshet inför hur framtiden kommer att utspela sig. LÄS MER

 4. 4. Lärares uppfattningar om att främja andraspråkselevers läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Annika Lund; Amanda Petersson; [2020]
  Nyckelord :andraspråkselever; Billingualism; Interaktion; L2 students´; modersmål; native language; samtal; skolspråk; vardagsspråk; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : För att kunna erbjuda en främjande läsutveckling för andraspråkselever krävs mycket arbete och en medvetenhet om alla enskilda elevers behov. Det finns många olika undervisningsmetoder i samspel med varierade tillämpningar som används i läsundervisningen, frågan är vilka som anses speciellt främjande. LÄS MER

 5. 5. Målsägande eller offer? En kritisk diskursanalys av hur offerskap konstrueras i fall av cyberstalking

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Freja Redder Petersson; Amanda Thonander; [2020]
  Nyckelord :cyberstalking; kritisk diskursanalys; offerskap; olaga förföljelse; victimblaming; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis focuses on the construction of victimization in interrogations with the claimants in cases of cyberstalking. There has been a big evolvement in the field of technology and use of social media in the last decade, which has resulted in new ways of committing crimes. LÄS MER