Sökning: "Amningsfrämjande"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Amningsfrämjande.

 1. 1. Stödja mammor under amningsstarten : En webbaserad enkätundersökning om mammors erfarenheter av amningsstöd på BB

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Moberg; [2022]
  Nyckelord :Breastfeeding; Breastfeeding facilitation; Breastfeeding information; Midwife; Postnatal ward; Amning; Amningsinformation; Amningsfrämjande; Barnmorska; Eftervård;

  Sammanfattning : Syfte: Att kartlägga mammors erfarenheter av amningsstöd på BB.Metod och Material: Webbaserad tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Inklusionskriterier; mammor som fått barn och vårdats på en specifik BB-avdelning i Mellansverige under åren 2019–2021 samt valt att amma. Enkäten bestod av 60 slutna frågor och 5 fritextfrågor. LÄS MER

 2. 2. En intervjustudie om vårdpersonalens upplevelse av att ge amningsstöd till föräldrar till prematurfödda barn på en neonatalavdelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Carolina Falk; Felicia Norén Sydqvist; [2022]
  Nyckelord :Amning; Neo-BFHI; stöd; vårdpersonal; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amningsförekomsten har minskat under ett par decennier i Sverige och endast vart tionde fullgånget barn helammas vid sex månaders ålder. Amningen har minskat ännu mer bland prematurfödda barn. LÄS MER

 3. 3. Att främja amning vid inneliggande vård på neonatalavdelning : En allmän litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Anna Bergström; Åsa Törnefjord Weinreich; [2022]
  Nyckelord :breastfeeding; experience; neonatal intensive care unit nicu ; nurse and support; amning; erfarenhet; neonatalvård; sjuksköterska och stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av de ca 110 000 – 120 000 barn som föds årligen i Sverige, behöver drygt tio procent vård på neonatalavdelning. Att amma sitt barn har väldokumenterade fördelar och är särskilt anpassat för det individuella barnets behov vilket ger fördelar både på fullgångna och prematurfödda barn. LÄS MER

 4. 4. Mammors upplevelser av amningens främjande och hindrande faktorer i ljuset av rekommendationerna ”Tio steg som främjar amning”

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ellen Jerneholm; [2021]
  Nyckelord :amningsstöd; amningsfrämjande; Baby-Friendly Hospital Initiative; folkhälsa; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amning främjar hälsan hos både mammor och barn oavse7 var de bor i världen. Syfte: Syftet var a7 undersöka hur mammor i Sverige upplever råden och stödet kring sin amning från hälso- och sjukvårdspersonal. Metod: En intervjustudie genomfördes under våren 2021 med tio kvinnor med erfarenhet av amning, bosa7a i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Partners upplevelser av att ge stöd vid amning : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karin Claeson Sörli; Davinia Naranjo García; [2020]
  Nyckelord :Breastfeeding; Partner; Support; Experiences; Midwives; Amning; Partner; Stöd; Upplevelser; Barnmorska;

  Sammanfattning : Amning innebär hälsofördelar för både mamma och barn både på kort och på lång sikt. World Health Organization rekommenderar helamning under barnets första halva levnadsår och delamning till barnet är minst två år gammalt. LÄS MER