Sökning: "Anders Björklund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Anders Björklund.

 1. 1. Retention : Varför stanna när möjligheterna är oändliga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Johanna Björklund; Sarah Gustafsson; Sofia Niklasson; [2013]
  Nyckelord :Retention; Generation Y; Bank; Employee retention;

  Sammanfattning : Bachelor thesis, Degree of master in Science and Economics, School of Business and Economics at Linnaeus University, Management, 2FE01E, Spring Semester 2013 Author: Johanna Björklund, Sarah Gustafsson and Sofia Nicklasson Mentor: Anders Hytter Title: Retention: Why stay when your options are unlimited?  Background: Employee turnover is a problem today, and companies face increasing challenges when it comes to retain employees within the organization, so called employee retention. This is a present concept and theory holds that more organizations realize that they need to put more focus on retention as one of their business goals to remain competitive. LÄS MER

 2. 2. Risks in using CFD-codes for analytical fire-based design in buildings with a focus on FDS:s handling of under-ventilated fires

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Anders Björklund; [2009]
  Nyckelord :validation; usage; reviewer; simulation; uncertainty; FDS; fire; under-ventilated; combustion; CFD; risks.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The use of CFD-models as an engineering tool for fire based analytical design of buildings has increased over the last few years. The reason for this is partly that the legislation allows for analytical dimensioning but also because the legislation demands a high degree of verification for the analytical dimensioning. LÄS MER

 3. 3. Globaliseringens motståndare: Mexikos Zapatister som fall av kontrahegemoni i det globala civila samhället

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andreas Karman; Anders Björklund; [2007]
  Nyckelord :Zapatisterna; Gramsci; Antonio; globalisering; civila samhället; hegemoni; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 1 januari 1994, samma dag som den Mexikanska staten blev medlem i frihandelsavtalet NAFTA, kunde man höra ett ?¡Ya Basta!? runt om i delstaten Chiapas i sydöstra Mexiko. Denna uppsats behandlar den Zapatistiska motståndsrörelsen utifrån gramsciansk och neogramsciansk teoribildning för att förklara deras kamp som en reaktion på den rådande neoliberalistiska ekonomiska globaliseringen. LÄS MER

 4. 4. Polismans gripande : När griper polisen och på vilka grunder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Anders Björklund; Fredrik Olsson; [2006]
  Nyckelord :Lagar och förordningar;

  Sammanfattning : Polismans gripande är ett av de frihetsberövande tvångsmedlen som används mot personer misstänka för brott. Gripande är en provisorisk åtgärd i avvaktan på att gärningsmannen anhålls av åklagaren. Gripande, som regleras i Rättegångsbalkens 24 kapitel, beslutas av polisman på plats. LÄS MER

 5. 5. Arbetslösas sökvägar till arbete hos utländska akademiker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Aida Basic; Suzana Jankulovska; [2006]
  Nyckelord :sökmetoder; arbetsmarknaden;

  Sammanfattning : 90-talet kännetecknas som en period med lågkonjunktur och stigande arbetslöshet. Det resulterade i att allt fler akademiker hamnade utanför arbetsmarknaden. De mest drabbade är de med invandrarbakgrund. LÄS MER