Sökning: "Annie Fors"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Annie Fors.

 1. 1. Interaktion med djur - En väg till välbefinnande och hälsa för personer med psykisk ohälsa : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Annie Fors; Malin Castensson; [2021]
  Nyckelord :Interaction with animals; Animal assisted interventions; Experiences; Mental illness; Interaktion med djur; Animal assisted interventions; Erfarenheter; Upplevelser; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att människor i stor utsträckning påverkas positivt av interaktion med djur. Då hälsa är ett mångdimensionellt begrepp är det viktigt för psykiatrisjuksköterskan att ha kunskap om omvårdande insatser som främjar upplevelsen av välbefinnande och skapar mening i tillvaron. LÄS MER

 2. 2. Ett livsviktigt möte - Sjuksköterskors upplevelser och attityder i mötet med suicidnära patienter : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Annie Fors; Andrea Letelier; [2018]
  Nyckelord :Suicide; Nurses; Experiences; Attitudes; Suicid; Sjuksköterskor; Upplevelser; Attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är ett globalt folkhälsoproblem som årligen resulterar i cirka 800 000 dödsfall världen över. I Sverige är suicid den vanligaste yttre orsaken till dödsfall och under 2016 beräknades runt 1130 personer ha dött till följd av suicid. LÄS MER

 3. 3. Fru talman! Var ska vi bo? : En studie av bostadspolitiska debatter i Sveriges riksdag

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annie Sternhoff; [2016]
  Nyckelord :Bostadspolitik Bostäder Bostadsbrist Hyresrätt Bostadsrätt Bostadsmarknad Upplåtelseformer Hyressättning Fastighetsägare;

  Sammanfattning : Den här studien analyserar de problembeskrivningar och åtgärdsförslag som riksdagspartierna tillämpade i den bostadspolitiska debatten i Sveriges riksdag valåret 2010 och valåret 2014 med syfte att urskilja likheter, skillnader och förändringar. Studien redogör för att bostadspolitiken i Sveriges riksdag präglas av djupa ideologiska meningsskillnader. LÄS MER