Sökning: "Animal assisted interventions"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Animal assisted interventions.

 1. 1. Interaktion med djur - En väg till välbefinnande och hälsa för personer med psykisk ohälsa : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Annie Fors; Malin Castensson; [2021]
  Nyckelord :Interaction with animals; Animal assisted interventions; Experiences; Mental illness; Interaktion med djur; Animal assisted interventions; Erfarenheter; Upplevelser; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att människor i stor utsträckning påverkas positivt av interaktion med djur. Då hälsa är ett mångdimensionellt begrepp är det viktigt för psykiatrisjuksköterskan att ha kunskap om omvårdande insatser som främjar upplevelsen av välbefinnande och skapar mening i tillvaron. LÄS MER

 2. 2. Djur i klassrummet : Uppfattningar och upplevelser med reptiler och insekter i klassrummet av elever i årskurs 5

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Emilia Claesson; [2021]
  Nyckelord :Affection of animals; pupils perceptions; reptiles; insects; classroom pets; Djurs påverkan; elevers uppfattningar; reptiler; insekter klassrumsdjur;

  Sammanfattning : Djur kan påverka människor på många olika sätt. Djur kan påverka människors fysiska hälsa genom att sänka kolesterolhalten och blodtryck, de minskar även stress och ångest. Att använda sig av djur i undervisningen påverkar även barn. LÄS MER

 3. 3. Djurens roll inom äldreomsorgen : en litteraturöversikt utifrån ett omvårdnadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Alexandra Filippou; Sandra Sillah; [2021]
  Nyckelord :Animal-assisted interventions; animal-assisted therapy; dementia; depression; nursing home; quality of life;

  Sammanfattning : Background: The elderly population is a vulnerable group, it is the nurse's responsibility to promote health and meet the nursing needs that arise. Health-related benefits for animal owners have been known since the ninth century and today animal-assisted interventions (AAI) are an accepted concept in health care. LÄS MER

 4. 4. Marsvin (Cavia) som djurunderstödda insatser till äldre människor med demens

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Jennifer Johansson; [2020]
  Nyckelord :Guinea pig; animal assisted intervention; dementia; behaviour;

  Sammanfattning : Guinea pigs are used as Animal Assisted Interventions (AAI) to people with different disabilities and are often used in healthcare environments. There are studies made that highlight guinea pigs as AAI for children with autism and the results show that there are plenty of positive effects for the children, but there are not a lot of studies on the effects for the animals. LÄS MER

 5. 5. Vårdhund som omvårdnadsåtgärd och dess effekter på demenssjuka personer.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Monika Motyczynski; Niklas Chiglinsky; [2020]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Djurassisterad terapi; Effekter; Kvantitativ litteraturstudie; Omvårdnadsåtgärd; Vårdhund;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdomar är obotliga sjukdomar där omvårdnadsåtgärder harhög prioritet i behandling av sjukdomsbilden. Djurassisterad terapi (DAT) är enomvårdnadsåtgärd vars effekter länge har diskuterats och tvistats om.Socialstyrelsen anser att effekterna av DAT inte är tillräckligt entydiga. LÄS MER