Sökning: "Interaction with animals"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden Interaction with animals.

 1. 1. Interaktion med djur - En väg till välbefinnande och hälsa för personer med psykisk ohälsa : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Annie Fors; Malin Castensson; [2021]
  Nyckelord :Interaction with animals; Animal assisted interventions; Experiences; Mental illness; Interaktion med djur; Animal assisted interventions; Erfarenheter; Upplevelser; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att människor i stor utsträckning påverkas positivt av interaktion med djur. Då hälsa är ett mångdimensionellt begrepp är det viktigt för psykiatrisjuksköterskan att ha kunskap om omvårdande insatser som främjar upplevelsen av välbefinnande och skapar mening i tillvaron. LÄS MER

 2. 2. Djur i klassrummet : Uppfattningar och upplevelser med reptiler och insekter i klassrummet av elever i årskurs 5

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Emilia Claesson; [2021]
  Nyckelord :Affection of animals; pupils perceptions; reptiles; insects; classroom pets; Djurs påverkan; elevers uppfattningar; reptiler; insekter klassrumsdjur;

  Sammanfattning : Djur kan påverka människor på många olika sätt. Djur kan påverka människors fysiska hälsa genom att sänka kolesterolhalten och blodtryck, de minskar även stress och ångest. Att använda sig av djur i undervisningen påverkar även barn. LÄS MER

 3. 3. Settlement and Interactions in Pacific Prehistory : An Overview of Modern Genetic Research

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Mira Anna Beatrice Lumbye; [2021]
  Nyckelord :Pacific; Polynesia; South America; prehistory; migration; genetics; aDNA;

  Sammanfattning : The Pacific is the part of the world that was last settled by humans. The colonization occurred in different stages which can be discerned through various methods, one of them DNA analysis of humans as well as other species of animals and plants associated with human settlement. LÄS MER

 4. 4. Djurägarens upplevelser i samband med avlivning av hund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Freja Lund Nyberg; Cornelia Torkelsson; [2021]
  Nyckelord :avlivning; djur; djurhälsopersonal; djurägare; hund; kommunikation; sorg; upplevelse;

  Sammanfattning : Att avliva sitt djur är ett beslut som många djurägare en dag kommer att behöva ta, hur ont det än gör. Med anledning av denna svåra stund är det av största vikt att det görs på rätt sätt samt att hänsyn tas till djurägarens önskningar för att göra upplevelsen, trots ändamålet, så bra som möjligt. LÄS MER

 5. 5. Djurens läkande kraft : En litteraturstudie om äldre patienters erfarenheter av djur som en del av omvårdnaden.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Wallin; Elin Johansson; [2021]
  Nyckelord :Animal assisted activities; animal assisted therapy; elderly; health effects; nursing homes; Djurassisterade aktiviteter; djurassisterad terapi; hälsoeffekter; äldre; äldrevården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är varje människas rättighet att uppnå bästa möjliga hälsa och äldreomsorgen ska vara inriktad på att de äldre känner välbefinnande och lever ett värdigt liv. Djur har visats ha positiv inverkan i flera bemärkelser och människor är i allmänhet öppna för djurterapi som behandlingsform. LÄS MER