Sökning: "aktivitetsmönster"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade ordet aktivitetsmönster.

 1. 1. Arbetsterapeuters erfarenheter av grupp interventionen Fatigue management

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Thomas Chammas; Azam Romae; [2023]
  Nyckelord :Fatigue; Fatigue Management; Arbetsterapi; Aktiviteter i dagliga livet; Aktivitetsbalans;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fatigue är ett tillstånd av utmattning som gör det svårt för individer att bilda aktivitetsmönster samt skapa aktivitetsbalans i vardagen. Fatigue kan påverka människans uthållighet, vilket kan leda till att man tappar ork och motivationen. LÄS MER

 2. 2. Hur föräldrar till barn och unga med autism upplever barnens övergång till tonåren och vad föräldrarna gör för att främja sitt välmående och aktivitetsbalans

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Sandra Charlotte Lindgren; Alma Olsson; [2023]
  Nyckelord :vårdnadshavare; tonåringar med autism; puberteten; övergångsperioden; rutiner; strategier; aktivitetsmönster; välbefinnande; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara förälder till ett barn eller ungdom med autism ställer höga krav på föräldraskapet och påverkar aktivitetsmönstret. Stor del av forskningen fokuserar på svårigheterna som följer med diagnosen men kunskapen om vad föräldrarna gör för att främja sin aktivitetsbalans är begränsad. LÄS MER

 3. 3. Upplevd meningsfullhet och välbefinnande hos ensamboende pensionärer över 65 år genom aktiviteter med sin hund - en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Linda Grundén; Johanna Wernerheim Sobhie; [2023]
  Nyckelord :Aktivitetsmönster; äldre; husdjur; roll; välmående; sociala relationer; arbetsterapi; aktivitetsvetenskap; Occupational patterns; elderly; pets; wellness; social interactions; occupational therapy; occupational science; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Transition from work to retirement can affect well-being through changed activities and roles. Meaningful activities are important to maintain health. Activities could be defined by doing, being, becoming and belonging, and meaning and well-being are related to doing activities with their dog. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av aktivitetsbalans i det dagliga livet hos gymnasieelever i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Danijel Tacic; Mikael Wihlborg; [2023]
  Nyckelord :Aktivitetsvetenskap; arbetsterapi; aktivitetsmönster; aktivitetsrepertoar; gymnasieskola; ungdomar; utbildning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: High school students is a large target group in Sweden, where many do not graduate, with school fatigue being the most common reason. Occupational balance is important to sustain health and well-being. Currently there is a lack of studies about high school students’ perceived occupational balance. LÄS MER

 5. 5. Studenters upplevelse av aktivitetsbalans i relation till upplevd hälsa efter covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för rehabilitering

  Författare :Matilda Nilsson; Olsson Emelie; [2023]
  Nyckelord :Occupational therapy; distance studies; living situation; the Occupational Balance Questionnarie OBQ ; occupational therapy; The Salutogenic Health Indicator Scale SHIS ; Arbetsterapi; boendeform; distansstudier; the Occupational Balance Questionnarie OBQ ; the Salutogenic Health Indicator Scale SHIS ;

  Sammanfattning : Abstrakt  Introduktion: Covid-19 pandemin påverkade många människors aktivitetsmönster, befintliga vanor och levnadssätt, däribland studenter som fick studera befintliga campusförlagda utbildningar på distans. Restriktioner medförde att studenter besökte färre platser och ägnade mindre tid åt sociala aktiviteter och fysiska aktiviteter. LÄS MER