Sökning: "Interaktion med djur"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Interaktion med djur.

 1. 1. Djurassisterad terapi som del i omvårdnaden av äldre med kognitiv nedsättning eller demens : Inom särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Jonas Christiansson; Joanna Rönneke; [2021]
  Nyckelord :demens; djurassisterad terapi; effekt; hälsofrämjande omvårdnad; kognitiv nedsättning; personcentrerad vård; sjuksköterska; särskilt boende; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kognitiv nedsättning och demens är degenererande tillstånd som kräver komplex omvårdnad då påverkan sker på både kognitiva funktioner, kommunikationsförmåga och psykiskt mående. Tillstånden kräver ofta farmakologisk behandling vilket oundvikligt riskerar att leda till biverkningar för den äldre. LÄS MER

 2. 2. Interaktion med djur - En väg till välbefinnande och hälsa för personer med psykisk ohälsa : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Annie Fors; Malin Castensson; [2021]
  Nyckelord :Interaction with animals; Animal assisted interventions; Experiences; Mental illness; Interaktion med djur; Animal assisted interventions; Erfarenheter; Upplevelser; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att människor i stor utsträckning påverkas positivt av interaktion med djur. Då hälsa är ett mångdimensionellt begrepp är det viktigt för psykiatrisjuksköterskan att ha kunskap om omvårdande insatser som främjar upplevelsen av välbefinnande och skapar mening i tillvaron. LÄS MER

 3. 3. Settlement and Interactions in Pacific Prehistory : An Overview of Modern Genetic Research

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Mira Anna Beatrice Lumbye; [2021]
  Nyckelord :Pacific; Polynesia; South America; prehistory; migration; genetics; aDNA;

  Sammanfattning : The Pacific is the part of the world that was last settled by humans. The colonization occurred in different stages which can be discerned through various methods, one of them DNA analysis of humans as well as other species of animals and plants associated with human settlement. LÄS MER

 4. 4. Djurägarens upplevelser i samband med avlivning av hund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Freja Lund Nyberg; Cornelia Torkelsson; [2021]
  Nyckelord :avlivning; djur; djurhälsopersonal; djurägare; hund; kommunikation; sorg; upplevelse;

  Sammanfattning : Att avliva sitt djur är ett beslut som många djurägare en dag kommer att behöva ta, hur ont det än gör. Med anledning av denna svåra stund är det av största vikt att det görs på rätt sätt samt att hänsyn tas till djurägarens önskningar för att göra upplevelsen, trots ändamålet, så bra som möjligt. LÄS MER

 5. 5. Hundassisterad pedagogik som resursför elever i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Marie Alenbrand; Cecilia Bruselius; [2021]
  Nyckelord :Hundassisterad pedagogik; samspel; motivation; trygghet; specialpedagogik;

  Sammanfattning : På senare tid har det blivit allt vanligare att använda djur i pedagogiska sammanhang. Eftersom det är ett nytt fenomen finns det inte särskilt mycket forskning på området. LÄS MER