Sökning: "Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.

 1. 1. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i en kommun : En kvalitativ studie om kunskap och delaktighet i arbetsmiljöarbete, främst gällande ohälsosam arbetsbelastning utifrån AFS 2015:4

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Tiina Blom; [2018]
  Nyckelord :organisational and social work environment; unhealthy workload; demand control support-model; knowledge; employee participation; organisatorisk och social arbetsmiljö; ohälsosam arbetsbelastning; krav kontroll stöd-modellen; kunskap; delaktighet;

  Sammanfattning : Denna studie grundar sig i Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, som tagits fram i syfte att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa. Utifrån de ökande antalet anmälningarna om arbetssjukdom med stress och psykiska påfrestningar som orsak ligger fokus i studien på ohälsosam arbetsbelastning och om det inom kommunen finns kunskaper att förebygga och hantera dessa risker. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer i implementeringsprocessen : En studie om implementeringen av delen i AFS 2015:4 som rör kränkande särbehandling.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Victoria Linares; Amanda Sevestedt Widmark; [2017]
  Nyckelord :Victimization; implementation; awareness; The Swedish Work Environment Authority s Statue Book 2015:4 Organisational and social work environment; Systematic work environment effort.; Kränkande särbehandling; implementering; förankring; Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö; Systematiskt arbetsmiljöarbete.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att inom offentlig verksamhet undersöka implementeringen av AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö1, med fokus på delen som rör kränkande särbehandling. Målet med studien var även att identifiera vilka framgångsfaktorer som var centrala i implementeringsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Mycket kan hända bara på att hämta en kaffekopp. : En kartläggning av attityder till och effekter av ett förstärkt ledarskap.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Veronika Bredberg; Nina Robertsson; [2017]
  Nyckelord :Förstärkt ledarskap; Närvarande ledarskap; Delat ledarskap; Hälsofaktorer; Ledarskap; Kommunikation; Psykosocial arbetsmiljö; Psykosocial hälsa; Friskfaktorer; Stöd; Arbetsmiljö; Offentlig sektor; Hälsofrämjande ledarskap; Hälsofrämjande arbetsplats; Särskilda boenden.;

  Sammanfattning : Vården är särskilt drabbad av hög sjukfrånvaro och speciellt dygnet-runt-verksamheter. Ett sätt att minska sjukfrånvaron är att minska antalet underställda medarbetare per chef. LÄS MER